Nech sa vaša viera nezakolíše (páter Ljubo Kurtović, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti moje, vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, ani v tomto čase skúšky. Kráčajte odvážne so zmŕtvychvstalým Kristom k nebu, ktoré je váš cieľ. Sprevádzam vás na ceste svätosti a všetkých vás kladiem do svojho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

            Minulý mesiac nám Panna Mária v posolstve povedala: „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej.“ Modlitba je pokrm pre našu vieru, ktorá v srdci víťazí nad každým strachom a úzkostlivou ustarostenosťou o budúcnosť.

            V tomto posolstve nás pozýva a povzbudzuje, aby sa naša viera nezakolísala v čase skúšky, ktorú žijeme. Vieru treba sýtiť, starať sa o ňu a prehlbovať. Ak to nerobíme, vieru môžeme aj stratiť. Viera je živý vzťah s živým Bohom. Ale vieru a dôveru potrebujeme aj na úrovni medziľudských vzťahov, aby sme mohli fungovať.

            Pozerajúc na vieru  z perspektívy medziľudských vzťahov vidíme, že by sa bez nej život nezaobišiel. Dieťa verí svojim rodičom, že ho milujú, želajú mu dobro, a preto môže rásť v bezpečí a dôvere. Žiaci v škole veria svojím učiteľom, a tak môžu napredovať v poznaní. Pacient verí lekárovi, že mu predpísal dobrý liek, berie ho s vierou a môže mu pomôcť. Takto by sme mohli vymenovať všetky medziľudské vzťahy, ktoré sa zakladajú na viere a dôvere.

            Ak sa v ľudskom srdci zrodí pochybnosť, prestáva byť schopné veriť a teda žiť. Existuje veľa vecí, ktoré nepoznáme, nemôžeme ich preveriť, ale spoliehame sa na vieru a dôveru, a tak kráčame bezpečne životom. Byť veriaci znamená mať dôveru v silu života, ktorá je nezničiteľná napriek všetkým prekážkam a zlám, ktoré hrozia človeku, aby ho zničili. Viera je základná sila človeka. Viera je dôvera v život, dôvera v ľudí, dôvera v Božiu dobrotu. Táto dôvera sa nedá nijako vedecky dokázať ani poistiť. Žiadna veda mi nedá istotu, či budem zajtra živý, že ma nikto nenapadne, že neochoriem.

            Viera je istota v neistote. Je to istota ducha a neistota rozumu. Je to istota  srdca a neistota poznania. Najťažšie muky sú, keď nemôžeme veriť.

            Ak dieťa zakúsilo nedôveru, ak zažilo hrubosť a nenávisť rodičov, ak zakusovalo neustálu prísnosť bez nehy, nerozvíja sa v ňom anténa viery, ale nedôvery.

            Ak sa v človeku naruší dôvera v ľudí, nemôže byť medzi nimi slobodný, pretože im neverí a cíti sa medzi nimi neisto, nepokojne, nepochopený a osamelý.

            Viera je schopnosť, viera je zdravie, viera je dynamika, z ktorej človek získava silu. Preto Ježiš hovorí: „Tomu kto verí, je všetko možné.“ Tiež hovorí: „Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji.“

            Neustále upozorňuje vystrašených apoštolov a ľudí: „Nebojte sa, len verte.“

            Panna Mária, ktorú voláme Matkou viery je pre nás povzbudením, príkladom, posilnením na ceste viery, pretože ona verila, keď nikto neveril. Zvlášť pod krížom, keď tma zahalila celý svet, kým jej Syn umieral na kríži. Ona verila, že Boh všetko obráti na dobré.

            Nech sa Panna Mária, ktorá rástla vo viere kráčajúc týmto slzavým údolím, za nás prihovára a sprevádza nás na našej ceste viery.

Modlitba

            Panna Mária, Matka naša, ty si išla navštíviť svoju príbuznú svätú Alžbetu, aby si jej pomohla počas tehotenstva. Alžbeta potrebovala tvoju pomoc, ale verím, že aj ty si potrebovala počuť z jej úst a srdca tie slová, ktoré ti povedala: „Blahoslavená si, pretože si uverila, že sa splní všetko, čo ti povedal Pán“. Ty  sama si, ó, Mária, rástla a napredovala na ceste viery, a preto si sa stala našou orodovnicou a ochrankyňou na našich cestách skúšok, tmy a utrpenia, ktorými prechádzajú tvoje deti. Neopúšťaj nás, Panna verná, Orodovnica naša, Útecha smútiacich a Pomocnica kresťanov. Zvlášť ti odovzdávame všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých skúškach viery, všetkých tých, ktorí si myslia, že niet východiska, všetkých, ktorí stratili nádej. Buď im svetlom na ceste k stretnutiu so Zmŕtvychvstalým, ktorý jediný môže urobiť všetko novým v našich životoch a rodinách. Amen.

Predchádzajúce

O modlitbovej skupine Gospa – Matka moja (svedectvo)

Ďalej

Vďačnosť voči Bohu (páter Slávko Barbarić, OFM)