Nepretržitá modlitba a pôst za kňazov

Nepretržitá modlitba a pôst za kňazov je veľmi jednoduchá:

31 modlitebníkov si vyberie jeden deň v mesiaci, kedy sa na dobu jedného roku rozhodnú modliť a postiť za svätosť kňazov a nové povolania v určenej diecéze.

V ten deň si modlitebník vzbudí úmysel,  že všetky modlitby, obety, zriekania (bolesť, chorobu, životné ťažkosti, nepríjemnosti) bude obetovať za kňazov.

Modlitba na začiatku vybraného dňa:

Večný Otče, obetujem ti dnes každú moju prácu, modlitby, pôst, zriekania a všetko, čo dnes naplní môj deň, v spojení s utrpením Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, za svätosť kňazov a nové povolania z ……. diecéze:

Prosíme ťa vypočuj ich dobré úmysly, za ktoré sa modlia a daruj im všetky milosti potrebné k ich svätosti.

 
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Čo ak zabudnem? (I to sa môže stať )

Pán pozerá na srdce. Deň pôstu a modlitby si môžeme nahradiť.

Prihlasiť sa tu:
https://docs.google.com/forms/d/1nhKm252BAxFMJOmKDxNooWs7sgVjJ6FJqWu7Soeh2uk/viewform?ts=5f6af32d&edit_requested=true

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.9.2019 prostredníctvom Márie Pavlovičovej – Lunettiovej

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. októbra 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú