Nepretržitá modlitba a pôst za kňazov

Nepretržitá modlitba a pôst za kňazov je veľmi jednoduchá: 31 modlitebníkov si vyberie jeden deň v mesiaci, kedy sa na dobu jedného roku rozhodnú modliť a postiť za svätosť kňazov a nové povolania v určenej diecéze. V ten…