Nositelia pokoja a radosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária, ako skutočná matka, neprestáva pozývať svoje deti. Obracia sa k tým, ktorí sa snažia počuť jej hlas a pocítiť jej srdce. Matka sa nikdy neunavuje. Nikdy neoddychuje. Cíti povinnosť a zároveň zodpovednosť za spásu svojich detí ako každá iná matka, ktorá túži zachrániť svoje dieťa.

Mária je matka, ktorá má srdce a to srdce cíti bolesť, keď sme od nej ďaleko, ale aj radosť, keď vážne prijmeme to, čo nám hovorí. A neustále nám hovorí, že k skúsenosti s Bohom a jeho milosti niet inej cesty okrem modlitby.

Mária nás pozýva byť nositeľmi pokoja a radosti. Druhým môžeme dať len to, čo máme. Ako druhým prinesieme pokoj a radosť, ak v našom srdci niet pokoja a radosti? Ako chceme prijať pokoj a radosť v našich životoch, ak sa nemodlíme? Ak nehľadáme v modlitbe dar pokoja a radosti v Ježišovi, ktorý jediný ich má a v hojnosti nám ich chce darovať, potom nebudeme mať čo dať druhým.

Modlitba je komunikácia s Bohom. Modlitba je priestor, do ktorého prichádza Boh, aby nám daroval hojnosť svojich milostí a uzdravenie.

Aby naša modlitba bola autentická a priniesla plody v našich životoch, musíme splniť základné podmienky modlitby. Tieto podmienky nám dal Ježiš v modlitbe Otče náš. Prvou podmienkou je sústredenosť a uvedomenie si, že Boh ma počuje, že je so mnou. Druhou podmienkou je vidieť svoje hriechy, vyznať ich a prosiť o odpustenie. Hriech blokuje náš vzťah s Bohom. Treťou podmienkou modlitby je odpustiť tým, ktorí nám spôsobili nejaké zlo. Neodpustenie nás zotročuje, sme pripútaní k zlu a k tým, ktorí nám ublížili. Štvrtou podmienkou pre modlitbu je zrieknuť sa všetkého, čo prekáža modlitbe. Piatou podmienkou je prijať Božiu vôľu. Prijať to, čo je ťažké ako prejav Božej lásky a dôvery, že všetko dobre skončí.    

Takýmto spôsobom duchovne rastieme a dovoľujeme Bohu, aby nám daroval pokoj, radosť, zdravie, slobodu, o ktorých môžeme svedčiť druhým. Takýmto spôsobom Ježiš cez nás môže pôsobiť, prísť k ostatným ľuďom a premeniť ich. My nemôžeme nič urobiť, ale Ježiš skrze nás môže. Preto je dôležité, ako hovorí sv. Ján Krstiteľ, aby nás ubúdalo a pribúdalo v nás Krista a moc jeho vzkriesenia.

 Modlitba: Sv. John Henry Newman napísal modlitbu Vyžarovať Krista. Táto modlitba bola obľúbenou modlitbou sv. Maty Terezy a Misionárky lásky sa ju každodenne modlia ako prvú modlitbu po sv. prijímaní.

„Drahý Ježišu, pomôž mi, aby som šírila tvoju vôňu, kamkoľvek pôjdem. Zaplav moju dušu svojím Duchom a Životom. Prenikni a privlastni si celú moju bytosť tak úplne, aby môj život bol len odrazom tvojho života. Žiar skrze mňa a buď vo mne tak, aby každá duša, s ktorou sa stretnem, pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši. Nech vzhliadne a nevidí už mňa, ale iba Ježiša! Zostaň so mnou, a ja začnem žiariť, ako žiariš ty, aby som tak bola svetlom pre druhých. To svetlo, Ježišu, bude celé od teba, moje nebude ani trochu.

To ty budeš cezo mňa žiariť ostatným. Nech ťa chválim tak, ako to máš najradšej, tým, že budem žiariť ľuďom okolo seba. Nech ťa ohlasujem bez ohlasovania, nie slovami, ale príkladom, nákazlivou silou, priaznivým účinkom svojho konania, zjavnou plnosťou lásky k tebe, ktorú nosím v srdci. Amen.“

Predchádzajúce

Ježišova láska mení (Terézia Gažiová)

Ďalej

Svetlo Máriino. Máj 2023