Nové podmienky vstupu do Bosny a Hercegoviny

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny na návrh ministerstva bezpečnosti jednomyseľne prijala rozhodnutie o zmenách a doplneniach rozhodnutia o predpisovaní ďalších podmienok vstupu cudzincov do Bosny a Hercegoviny, ktorého cieľom je zjednodušiť vstup cudzincom, vyhnúť sa ohrozeniu zdravia občanov a zachovať ekonomiku v Bosne a Hercegovine.
Zmeny a doplnenia rozhodnutia stanovujú, že cudzinci môžu vstúpiť do Bosny a Hercegoviny, ak na hraničnom priechode predložia negatívny PCR test alebo rýchly antigénový test na vírus SARS-CoV-2, nie však starší ako 48 hodín, ak pochádzajú z európskych krajín a ak pochádzajú z iných krajín, testy, ktoré nie sú staršie ako 72 hodín do príchodu na hraničný priechod Bosny a Hercegoviny.
Cudzincom bol tiež povolený vstup do Bosny a Hercegoviny s predloženým osvedčením, že očkovanie dvoma dávkami vakcíny proti COVID-19 bolo ukončené najmenej 14 dní pred príchodom na hraničný priechod, že osoba bola očkovaná jednou dávkou 14 a viac dní pred príchodom na hraničný priechod, ak ide o vakcínu s jednou dávkou.
Povolený je vstup do Bosny a Hercegoviny cudzincovi s osvedčením lekára, že prekonal chorobu COVID-19 v období od 14 do 180 dní pred príchodom na hraničný priechod BiH.
Bez splnenia týchto opatrení môžu do Bosny a Hercegoviny vstúpiť deti do siedmich rokov v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý má jeden zo štyroch požadovaných dokladov, ako aj cudzinci so schváleným prechodným alebo trvalým pobytom v Bosne a Hercegovine, ak sa vracajú do Bosny a Hercegoviny, a po odchode z Bosny a Hercegoviny boli len v Čiernej Hore, Chorvátsku a Srbsku za predpokladu, že celkový pobyt v týchto krajinách netrval dlhšie ako 48 hodín od opustenia územia Bosny a Hercegoviny, o čom svedčí odtlačok výstupnej alebo vstupnej pečiatky v cestovnom doklade cudzinca.

Toto rozhodnutie platí od dňa 11.06.2021

Predchádzajúce

Krátke svedectvá

Ďalej

NOVÉNA K 40. VÝROČIU ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ