NOVÉNA K 40. VÝROČIU ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ

Drahí priatelia, pozývame vás k modlitbe novény k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti, ktoré sme prijali na jej príhovor pred Najvyšším.
Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou Medžugorie 15. júna 2021. Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo. Pripojte sa k nám každý deň modlitbou slávnostného ruženca na tieto úmysly:
1. deň – modlime sa za vizionárov
2. deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie
3. deň – modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
4. deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
5. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí
6. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
7. deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh
prostredníctvom Medžugoria
8. deň – modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené
s Medžugorím
9. deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

S pozdravom a modlitbou,
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Nové podmienky vstupu do Bosny a Hercegoviny

Ďalej

Krátke svedectvá