Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 3.deň

TRETÍ DEŇ –  MÁRIINA VIERA

„Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán!” (Lk 1, 45).
Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, potvrdzuje to, čo Mária nosí vo svojom srdci i v svojom lone. Panna Mária, ako nás učí Cirkev, napredovala na ceste viery a zachovala si svoje zjednotenie so Synom až do chvíle pod krížom. Máriinej ceste viery je známy i meč, ktorý preniká dušu. Cesta jej viery pokračuje chodníkmi vyhnanstva do Egypta a vnútornou tmou, keď Mária „nerozumie“ správanie dvanásťročného Ježiša v chráme a aj napriek tomu zachovávala všetky slová vo svojom srdci. (Lk 2,51) Vrcholom Máriinho putovania vo viere je Golgota, kde so svojím Synom prežívala jeho utrpenie na kríži. Ona určitým spôsobom zomiera s ním a otvára sa vzkrieseniu, aby sa stala Matkou Cirkvi.                                                                                        páter Ljubo Kurtovič

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku. Všetci tí, ktorí majú silu viery sú silnejší. Viera pôsobí tak, že žiješ podľa dobra a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá podopiera v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za silu viery, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa. Vedzte, že ani jedno Božie stvorenie nebude zatratené, ale bude žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode, tam, kde prídu všetky moje deti a kde sa všetko vracia. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, ale vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za silu viery, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou pohládzam vaše duše. Ďakujem vám.“ (18. marec 2018)

Mária, Matka naša blahoslavená, ktorá si uverila. Pomôž nám otvoriť srdce pre Ježišovo narodenie, aby sme mohli počuť tvoje materinské volanie: „Neboj sa, len ver!“ Prihováraj sa za nás, aby sme hlboko zakúsili, že viera je to jediné, čo nám dáva v skúškach silu. Obnov nás silou tvojej viery, aby sa pred nami otvorili nové cesty nádeje. V tvojej viere sa vytráca všetok strach a konajú sa zázraky.

Vypros nám dar pevnej viery. I dnes prosíme, aby sa uskutočnili tvoje úmysly, plány pokoja. Amen.

Pod Tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

 

 

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 2.deň

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 4.deň