Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 4.deň

 

ŠTVRTÝ DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ

Pápež Benedikt XVI. povedal: „Človek je živý, kým čaká, kým v jeho srdci žije nádej.“ Panna Mária vedela čakať, byť trpezlivá, deň čo deň odovzdávala svoj život Bohu, dokonca aj vtedy, keď zavládla tma a bolesť.

Vo svojich posolstvách nás povzbudzuje: „Deti moje, modlite sa, pretože satan je silný a chce zničiť nádej vo vašich srdciach… Klaňajte sa a nech vaša nádej bude nádejou tým srdciam, ktoré nemajú Ježiša… Nech nádej prúdi z vašich sŕdc ako rieka milosti. Pozerám sa na vás a vo vašich srdciach vidím smrť bez nádeje, nepokoj a hlad.“

Na ceste viery a nádeje sa nesmieme nikdy vzdať, pretože nedorozumenia, nesprávne odsúdenia, strachy, neustále pády a sklamania nás každým dňom sprevádzajú na ceste svätosti. Keď Boh vstúpi do života človeka, vstupujú s ním aj ťažkosti. Ale súčasne s ťažkosťami je prítomná aj Božia pomoc.
Mária, sprevádzaj nás, bdej nad nami všetkými a veď nás v každodennom živote, teraz i v hodinu smrti našej.

páter Ljubo Kurovič

„Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna. Ako svojich apoštolov vás pozývam, aby ste sa snažili byť príkladom milosrdnej lásky a nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré rozbíja každú tmu, prináša môjho Syna. Nebojte sa, nie ste sami, ja som s vami. Prosím vás, aby ste sa modlili za svojich pastierov, aby v každej chvíli mali lásku, aby s láskou konali pre môjho Syna, skrze neho a na jeho pamiatku.

Ďakujem vám.“ (2.apríl 2016)

Mária,  s tebou sme v bezpečí, pri tebe nádej nezomiera. Sv. Ján Pavol II. povedal: „Medžugorie je nádej pre tento svet.“

Matka nádeje, oduševňuj nás svojim príkladom. Ty nám žiariš ako jasná hviezda i v tejto temnej noci dnešnej doby. Ty si povedala: „Vy ste moja nádej, vy ste moja  radosť“ i to, že „kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej“.

Urob nás podobnými tebe. Svojou nádejou otvor naše srdcia pre Ježišovo narodenie, aby bol on našou jedinou nádejou. Pomôž nám byť tvojimi vystretými rukami, rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sa stratili, a nemajú viac nádej. S tebou prosíme za uskutočnenie tvojich úmyslov a plánov. Amen

Pod tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 3.deň

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 5.deň