Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 5.deň

 

PIATY DEŇ – MÁRIINA TRPEZLIVOSŤ

V chorvátskom jazyku má slovo trpezlivosť (strpljenje) niečo spoločné so slovom utrpenie (trpljenje). Život Panny Márie na ceste viery nebol ľahký, prežila tridsať rokov Božieho mlčania. Boli to roky každodennej námahy, povinností i opakovania. Prešli dlhé roky. Živý a svieži  zážitok  Zvestovania sa dávno vytratil, ostala len spomienka.

Mária vo svojom srdci zachovávala všetky slová, udalosti a odovzdala sa Bohu až po záverečné ÁNO pod krížom svojho Syna, ktoré vyslovila v mene celého ľudstva.                                                                                                                                 páter Ljubo Kurtovič

„Drahé deti! Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli naplnené pokojom a aby vaše duše boli čisté. Aby ste v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho Syna. Aj ja som sa prechádzajúc pozemským časom radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi hovorím: Vždy im pomôž! Vy, deti moje, pravou láskou osvetlite tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte sa. S dôverou a nádejou sa odovzdajte môjmu Synovi. Pozerajúc na neho prežívajte život s láskou. Milovať znamená dávať sa, znášať a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, iba pravá láska vedie k večnému šťastiu. Ďakujem vám.“ (18. marec 2017)

Mária, ďakujeme ti za tvoju trpezlivosť v čakaní na náš návrat k Bohu. Vypros nám dar trpezlivosti v znášaní bolesti ako ty. Chceme sa ti podobať. Ty sa nikdy nevzdávaš, aj keď sa ľudsky zdá byť všetko stratené, ty nás povzbudzuješ: „Vašimi zbraňami nech je trpezlivosť a bezhraničná láska.“

Vypros nám dar trpezlivosti v práci nad svojím obrátením. Pomôž nám trpezlivým znášaním životných ťažkostí, otvoriť srdce pre Ježišovo narodenie. S tebou prosíme, aby sa uskutočnili tvoje úmysly a plány pokoja. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

 

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 4.deň

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 6.deň