POČUJEM VAŠE MODLITBY ZA POKOJ (Terézia Gažiová)

Po tom ako Svätý Otec František zasvätil Rusko, Ukrajinu a celý svet Nepoškvrnenému srdcu, Panna Mária v Medžugorí akoby odpovedala: „Počujem vaše volanie a modlitby za pokoj. Môžeme povedať, že 25.3.2022 sa celý svet znovu ukryl v jej srdci.

Mária putuje s nami a svojimi dennými príchodmi do Medžugoria nám pomáha. Svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike Redemptoris Mater hovorí o mariánskych časoch. O úlohe Panny Márie, ktorú prežíva ako matka s putujúcou Cirkvou.

Pán nám ponúka jej Nepoškvrnené srdce ako bezpečnú ochranu a útočisko ako to povedala i vo Fatime sestre Lucii – „Moje Nepoškvrnené srdce bude tvojim útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“

Vďaka nebu, že ešte stále k nám v Medžugorí prichádza. Keď sa snažíme žiť jej posolstvá, tak môžeme zakúsiť jej mocný príhovor, vedenie i ochranu kdekoľvek sa nachádzame.

Podľa svedectva vizionárov Panna Mária prichádza v tejto dobe v tichu a modlitbe. Ona je náš príklad. Láska nerobí hluk ako zlo.  „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ – píše sv. Pavol v liste Korinťanom.

Láska má posledné slovo. Keď nás Mária pozýva vrátiť sa k Božím prikázaniam, je to pozvanie vrátiť sa k láske. Milovať sa navzájom ako Ježiš miloval nás.

Satan chce roky vojnu a Mária nás učí v nej vyhrávať dobrom ako Ježiš. Cesta k víťazstvu jej Nepoškvrneného srdca je naše osobné obrátenie. Neexistuje iná cesta. Čím viac bude na zemi dobrých sŕdc, tým rýchlejšie príde jej víťazstvo.

Na rázcestí, pred ktorým sa svet teraz nachádza sú len dve možnosti: dobro a zlo.

Zo skúsenosti vieme, že pri rozhodovaní je dôležité poznať cieľ. Mária je nám darovaná z neba, aby sme sa rozhodli správne. Boh ju k nám posiela, aby nás vyviedla z tejto krízy naliehavým volaním: „Vráťte sa k Bohu a jeho prikázaniam, aby vám bolo dobre na zemi.

My všetci chceme, aby nám bolo dobre a očakávame to od druhých. Začnime prví. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo.

Veľa od toho, čo sa stane závisí od našej modlitby a nášho osobného obrátenia, učí nás Mária. Spomeňme si ako sa na Vianoce 2014 zjavila s dieťaťom Ježišom v náručí a prehovorilo: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania“.

V Máriiných posolstvách vždy nájdeme ozvenu Ježišových slov:

„Boh vám dal milosť, aby ste žili a chránili všetko dobro, čo je vo vás a okolo vás, a aby ste povzbudzovali druhých, aby boli lepší a svätejší. Ale ani satan nespí a cez modernizmus vás odkláňa a vedie na svoju cestu. Preto, deti moje, v láske k môjmu Nepoškvrnenému srdcu milujte Boha nado všetko a žite jeho prikázania. Tak bude mať váš život zmysel a pokoj zavládne na zemi“ (25.5.2010). „Deti moje, prežívajte raj tu na zemi, aby sa vám dobre vodilo a nech sú vám Božie prikázania svetlom na vašej ceste“ (25.7.2018). Poslúchnime Máriu a Boh nás zachráni a vovedie do nového života prostredníctvom nej.

Modlitba

Ďakujeme ti Mária, že počuješ naše volania a modlitby za pokoj. Pritiahni nás k sebe, Nepoškvrnená. Pomáhaj nám žiť podľa Božích prikázaní, aby nám bolo dobre na zemi tak ako si to praješ. Nech nás nikdy neunaví nadchýnať sa tvojim príkladom. Pomáhaj nám ukrývať svoje utrpenia v láske, ako ty. S tebou prosíme za tých, ktorí rozhodujú o osude ľudstva a nosia v srdciach vojnu. Pomôž ľudstvu poslúchnuť tvoje úpenlivé volanie: „Vráťte sa k Bohu a Božím prikázaniam“. Amen.

Predchádzajúce

MODLITBA RUŽENCA ZA POKOJ NA UKRAJINE

Ďalej

PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)