Pokoj je poklad, po ktorom túži každé srdce (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Keď pohliadneme do histórie ľudstva, vidíme, že neexistuje obdobie, v ktorom by nebolo vojny, nenávisti a zabíjania v nejakej časti našej zeme. Bolestne pociťujeme, že tu na zemi neexistuje raj. Žijeme v dobe, v ktorej stále viac prežívame strach, hrozby a prognózy konfliktov medzi národmi, ktorým nevidíme koniec. Ľudia sú čoraz viac znepokojení a vystrašení hrozbami zla a nenávisti, o ktorých nám Panna Mária hovorí v tomto posolstve. Akoby bol svet na chvíľu pod kontrolou temných síl.

„Vetry zla, nenávisti a nepokoja zavýjajú zemou, aby zničili životy,“ hovorí a varuje nás Panna Mária. Všetky vojny začínajú v ľudskom srdci. Žiadna vojna sa nekoná bez pôsobenia zla a satana. On je ten, ktorý vzbudzuje nenávisť, hrozbu, ohrozenie, strach a zabíjanie. Okrem fyzického konfliktu a boja so zbraňami je tu aj duchovný boj.

Panna Mária nás ako matka pozýva v duchovnom boji proti nenávisti, zabíjaniu a vojne používať duchovné prostriedky: modlitbu, pôst a obety, ktoré budeme predkladať Bohu. Nenávisť, zabíjanie a zlo sú znakmi toho, že ide o duchovne zlú silu.

Proti zlým silám je účinná len modlitba, pôst, obeta a volanie k Bohu. V Markovom evanjeliu nás Ježiš upozorňuje: „Tento druh nemožno vyhnať ničím iným iba modlitbou a pôstom“ (Mk 9, 29). Ježiš upozorňuje apoštola Petra i nás všetkých, že satan nás všetkých preosieva ako pšenicu. Ježiš sa modlil, aby Petrova viera neoslabla a aby posilnil svojich bratov. Vojna a nenávisť sa nedajú zastaviť len zbraňami. Zbrane môžu dočasne zastaviť nepriateľa, no nenávisť zostáva i naďalej. Skôr či neskôr opäť vzplanie a nikdy nebude mier.

Pokoj, ktorý Ježiš prisľúbil, a o ktorom Panna Mária neustále hovorí, je pokoj, ktorý vychádza z premeneného srdca. A iba Boh môže premeniť srdce. Boh potrebuje naše modlitby, potrebuje naše srdcia obrátené modlitbou, pôstom a pokáním, aby cez tieto srdcia mohol vliať silu, milosť obrátenia a svetlo tam, kde je nenávisť. Boh potrebuje obrátené srdcia. Boh ťa potrebuje, aby mohol prísť na tento svet.

Len vrúcnou, vytrvalou a intenzívnou modlitbou môže Boh prísť a priniesť svoj pokoj aj tým, ktorí neveria. Tí, ktorí sú najzodpovednejší, a sú pri moci, nemôžu dosiahnuť mier bez pomoci modlitieb veriacich.

Toto je čas, ako nás Panna Mária upozorňuje, v ktorom musíme volať k Bohu s duchovnými zbraňami, aby nám prišiel na pomoc a oslobodil nás. Najmä tých, ktorých postihla vojna a nenávisť.

Modlitba: Matka a Kráľovná pokoja, ty, ktorá si nám porodila a darovala Ježiša, Knieža pokoja, a ktorá neprestávaš volať svoje deti a klopať na dvere našich sŕdc, oroduj za nás u svojho Syna Ježiša. Chceme, Matka Mária, robiť to, k čomu nás voláš: „Urobte všetko, čo vám môj Syn povie.“ Ty, ó, Matka, ktorá vidíš všetko, čo nám chýba a po čom túžime, buď s nami, a najmä s tými, ktorí prežívajú na vlastnej koži hrôzy nenávisti, zla a zabíjania. Pane, ty, ktorý si porazil zlo a zlého, vyhraj aj v ľudských srdciach, v ktorých začínajú všetky vojny, nenávisť a zabíjanie. Nech tvoj pokoj, ktorý je silnejší od zlého a smrti, oslobodí každé ľudské srdce naplnené nenávisťou a pomstou. Nech sa prostredníctvom nás šíri tvoj pokoj do našich rodín, spoločenstiev a národov. Amen.

Predchádzajúce

Vediem vás k ceste pokoja (Terézia Gažiová)

Ďalej

03.11.2023