Vediem vás k ceste pokoja (Terézia Gažiová)

Dnes nám Mária hovorí, že zlo má vlastnosti vetra ničiaceho životy. To je vietor silný ako uragán, tajfún, preháňa sa zemou, zavýja. Kto ho zastaví? Kde sa skryjeme pred tým ničiacim vetrom zla, nenávisti a nepokoja? V Máriinom srdci.

V jej srdci je ukryté víťazstvo, ten mocný prísľub, darovaný nám vo Fatime s pokračovaním v Medžugorí: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a na zemi zavládne obdobie pokoja.“

Pod jej vedením modlitba ruženca, modlitba s ňou, prináša pokoj. Iba modlitbou a pôstom môžeme zastaviť hrozbu ďalšej nebezpečnej vojny. Zem sa trasie pred mohutnou silou zbraní. Panna Mária nás potrebuje. Aj dnes sa môže zopakovať zázračné zastavenie ničiaceho vetra vojny, tak ako sa to stalo v Lepante v roku 1571. Cirkev sa nepretržite modlila a vzývala o pomoc Máriu. Boh zasiahol na jej príhovor a zastavil hrôzostrašný vpád Turkov do kresťanskej Európy.

Podľa svedectva vizionárov sa Panna Mária v tomto čase zjavuje veľmi ustarostená o pokoj vo svete.

V uplynulé dni nás prostredníctvom vizionára Ivana pozývala: „Modlite sa za moje plány pokoja, potrebujem vás, s vami môžem uskutočniť pokoj, bojujte proti zlu, rozhodnite sa pre pokoj, buďte v tom vytrvalí. V tomto čase je pokoj zvlášť ohrozený a od vás žiadam, aby ste obnovili pôst a modlitbu vo svojich rodinách a aby ste aj druhých povzbudzovali k modlitbe za pokoj. Želám si, aby ste pochopili vážnosť situácie. Veľa z toho, čo sa stane závisí od vašej modlitby a vytrvalosti. Som s vami a pozývam vás, aby ste sa s vážnosťou začali modliť a postiť. Obnovte rodinnú modlitbu. Obnovte stretnutia s vaším nebeským Otcom, ktorý vás vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi nesmierne miluje. Rodina zachvátená Kristovou láskou cez modlitbu bude môcť všetko pochopiť a prijať aj tie najťažšie kríže a bolesti. Kríže a bolesti znovu zrodia pokoj a jednotu.“ 

Ježiš sa modlil, postil a obetoval za nás svoj život, aby sme boli spasení. Keď sa modlíme, postíme, prinášame obety, zjednocujeme naše utrpenia s Ježišom a prichádza pokoj. Máriino srdce víťazí, keď sa usilujeme žiť ako Ježiš. A Ježiš nám zjednodušil život tým, že všetky prikázania vložil do dvoch lások – k Bohu a k blížnemu.

Mária nám opakuje to, čo hovorí Ježiš. Učí nás žiť modlitbu Cirkvi: „Pane nedopusť, aby nás premohlo zlo, ale daj, aby sme dobrom premáhali zlo.“

„Drahé deti modlitbou a láskou dosiahnete i to, čo sa vám zdá ľudsky nemožné. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetu,“ učí nás Mária.

Ona vie, že je to pre nás náročné. Nikdy však nechce od nás nemožné. Keď nám hovorí, že ju Najvyšší posiela, aby nás viedla k ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi, znamená to, že sme mimo cesty. Boh jej dovoľuje, aby nás poúčala a pomohla nám ju nájsť. „Tú cestu nemôžete nájsť, ak sa nemodlíte,“ povedala nám v jednom zo svojich posolstiev. Teda modlitba je vždy navigácia, ktorá nás bezpečne privedie k ceste pokoja. Dôležitá je modlitba v rodine. Aj nazaretská rodina –  Ježiš, Mária, Jozef – sa modlila a pod vedením Božieho ducha reagovala na každú situáciu.

Aj ten najsilnejší vietor zla, nenávisti a nepokoja, ako aj pokojný vánok, sa začína v srdci človeka. Pozorujeme to v živote. O niekom môžeme povedať, že kde sa zjaví, narobí vietor, je to vetroplach, prináša nepokoj, nakazí druhých zlom, nenávisťou až vojnou. A o niekom inom zas môžeme povedať: Tento človek je tvorcom pokoja. To je ten, kto žije Evanjelium, usiluje sa napodobňovať Ježiša.

Preto nám Najvyšší posiela na zem Máriu, aby nám znovu a znovu opakovala každý deň: Žite Evanjelium. Vetry nenávisti, vojny, nepokoja i dnešnej doby utíchnu v jej srdci, pod jej vedením.

Mária počíta s nami. Ona nehovorí, že sa máme stať jej vystretými rukami. Ona hovorí, že už sme jej rukami. V modlitbe a v darovaní sa blížnym konkrétnymi skutkami. Pokračujme. Potrebuje nás.

Modlitba

Mária, utiekame sa pod tvoju ochranu. Pomôž nám byť vytrvalými v modlitbe, pôste, v prinášaní obety za pokoj. Nech na tvoj príhovor utíchnu všetky zbrane. Prines pokoj cez naše vystreté ruky k nebu v modlitbe a blížnym v láske. Tým, ktorí sú v strachu, obklopení nenávisťou, zlom. Prines pokoj tým, ktorí sú zodpovední za vojny na zemi, aby sa ich srdcia otvorili pre drahocenný dar pokoja. Mária, urob nás modlitbou, láskou a tvorcami pokoja. Amen.

Predchádzajúce

Zažiť Boha v omši (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Pokoj je poklad, po ktorom túži každé srdce (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)