Posolstvá na tému: „ Aby vám bolo dobre na zemi…“

„Moje Nepoškvrnené Srdce krváca, keď vás vidím v hriechu a v hriešnych návykoch. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi. Boh vás skrze mňa volá, aby vaše srdcia boli nádejou a radosťou pre všetkých, ktorí sú ďaleko.“ 25.04.2016

„Modlite sa, deti moje, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi.“ 25.06.2016

„Deti moje, nestrácajte čas rozmýšľajúc o budúcnosti, znepokojujúc sa. Nech vašou jedinou starosťou bude to, ako dobre žiť každý okamih podľa môjho Syna – toto je váš pokoj.“ 02.10.2017

„Deti moje, prežívajte raj tu na zemi, aby sa vám dobre vodilo a nech sú vám Božie prikázania svetlom na vašej ceste.“ 25.07.2018

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. septembra 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.9.2019 prostredníctvom Márie Pavlovičovej – Lunettiovej