Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2017

„Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Deviatnik pred modlitbovým stretnutím na Ukrajine 21. – 29.04.2017

Ďalej

Priamy prenos Medzugorskeho stretnutia na Ukrajine