Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. marca 2017

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu, aby ste prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začali nový život. Tento jarný čas vás vo vašich myšlienkach a srdciach povzbudzuje k novému životu, k obnove. Preto, deti moje som s vami, aby som vám pomohla, aby ste v rozhodnosti povedali ÁNO Bohu i Božím prikázaniam. Nie ste sami. Ja som s vami skrze milosť, ktorú mi Najvyšší dáva pre vás i vaše pokolenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. marec 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2017