Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 25. august 2015

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli modlitbou. Nech sa vám modlitba stane krídlami pre stretnutie s Bohom. Svet sa nachádza v okamihu pokušenia, pretože zabudol a opustil Boha. Preto vy, deti moje, buďte tí, ktorí hľadajú a milujú Boha nadovšetko. Som s vami a vediem vás k svojmu Synovi, ale vy musíte povedať svoje ÁNO v slobode Božích detí. Prihováram sa za vás a milujem vás, deti moje, nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 2. august 2015 cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.septembra 2015