Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 2. august 2015 cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú

„Drahé deti, ako matka, ktorá miluje svoje deti, vidím aký ťažký je čas, ktorý žijete. Vidím vaše utrpenie, ale musíte vedieť, že nie ste sami. Môj Syn je s vami. On je všadeprítomný. Je neviditeľný, ale môžete ho vidieť, ak ním žijete. On je svetlo, ktoré vám osvecuje dušu a dáva pokoj. On je Cirkev, ktorú máte milovať a vždy sa za ňu modliť a bojovať – ale nielen slovami, ale skutkami lásky.
Deti moje, pomôžte mi, aby všetci spoznali môjho Syna, pomôžte mi, aby bol milovaný, pretože pravda je v mojom Synovi narodenom z Boha – v Božom Synovi. Nestrácajte čas prílišným rozmýšľaním; vzdialite sa od pravdy. Jednoduchým srdcom prijmite jeho slovo a žite ho. Ak budete žiť jeho slovo, budete sa  modliť. Ak budete žiť jeho slovo, budete milovať  milosrdnou láskou. Budete sa navzájom milovať. Čím viac budete milovať, tým ďalej budete od smrti. Pre tých, ktorí budú žiť slovo môjho Syna a ktorí budú milovať, sa smrť stane životom. Ďakujem vám. Modlite sa, aby ste mohli vidieť môjho Syna vo svojich pastieroch. Modlite sa, aby ste ho mohli v nich objať.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.máj 2015

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 25. august 2015