Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.máj 2015

„Drahé deti!  Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, deti moje, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou pre druhých. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo robíte bude popretkávané Božou nežnosťou. Som s vami a modlím sa za vás a vaše obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé miesto. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Priamy prenos medžugorského stretnutia v Lotyšsku

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2015