Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.máj 2015

„Drahé deti!  Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, deti moje, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou pre druhých. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo robíte bude popretkávané Božou nežnosťou. Som s vami a modlím sa za vás a vaše obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé miesto. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2015

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 2. august 2015 cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú