Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi modlitby. Modlite sa, až kým sa modlitba nestane pre vás radosťou a stretnutím s Najvyšším. On premení vaše srdce a vy sa stanete ľuďmi lásky a pokoja. Nezabudnite, deti moje, že satan je silný a chce vás odvrátiť od modlitby. Nezabudnite, že modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom. Preto som s vami, aby som vás viedla. Nevzdajte sa modlitby. Ďakujem vám že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. august 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie Kráľovnje pokoja, 2. septembra 2017