Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi modlitby. Modlite sa, až kým sa modlitba nestane pre vás radosťou a stretnutím s Najvyšším. On premení vaše srdce a vy sa stanete ľuďmi lásky a pokoja. Nezabudnite, deti moje, že satan je silný a chce vás odvrátiť od modlitby. Nezabudnite, že modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom. Preto som s vami, aby som vás viedla. Nevzdajte sa modlitby. Ďakujem vám že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Buďte modlitbou (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Prvé soboty v mesiaci. Úcta k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie