Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2017

Výročné zjavenie Jakubovi Čolovi, 25. december 2017

„Drahé deti, dnes, v tomto milostivom dni, vás pozývam, aby ste prosili od Pána dar viery. Deti moje, rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje. Nebuďte veriaci len slovami, ale žite a vydávajte svedectvo vašej viery skutkami a vašim osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom, vašim Otcom. Otvorte i odovzdajte mu vaše srdcia a uvidíte ako sa vaše srdcia menia a ako sa váš život bude diviť Božím skutkom vo vašom živote. Deti moje, neexistuje život bez Boha, a preto ako vaša matka sa prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2017, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Všetkých vás pozývam, deti moje, aby ste žili a svedčili o milostiach a daroch, ktoré ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, aby vám Duch Svätý dal silu byť radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. december 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. január 2018