Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, prinášam vám malého Ježiša, ktorý vám prináša pokoj. On je minulosť, prítomnosť a budúcnosť vášho života. Deti moje, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste vyvolení, aby ste pri každej príležitosti boli svedkami nádeje. Preto som tu s Ježišom, aby vás požehnal svojím pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionára Jakova Čola

Ďalej

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 02.01.2021