Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2017

„Drahé deti! Buďte modlitbou a odrazom Božej lásky pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Božích prikázaní. Deti moje, buďte verní a rozhodní v obrátení. Pracujte na sebe, aby svätosť života bola pre vás pravdou. Modlitbou sa povzbudzujte v dobre, aby váš život na zemi bol príjemnejší. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júl 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. august 2017