Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. máj 2016

„Drahé deti! Moja prítomnosť je darom od Boha pre všetkých vás a povzbudením k obráteniu. Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myšlienok vniesť zmätok a nepokoj. Preto vy, deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol pravou cestou radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Stiahnúť posolstvo

Predchádzajúce

Svedectvo Terky Gažiovej, 6.modlitbové stretnutie, 23.04.2016.,Turzovka

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. jún 2016