Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2020, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu. Deti moje, dovoľte, aby Boh hovoril vášmu srdcu, pretože satan vládne a chce zničiť vaše životy a zem, po ktorej kráčate. Buďte odvážni a rozhodnite sa pre svätosť. Obrátenie uvidíte vo svojich srdciach i rodinách, modlitbu bude počuť, Boh vyslyší vaše volania a daruje vám pokoj. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Adorácia, 25.03.2020, kostol sv. Jakuba Medžugorie

Ďalej

Adorácia, 26.03.2020, kostol sv. Jakuba Medžugorie