Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2017

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe. Modlite sa a hľadajte pokoj, deti moje. On, ktorý prišiel sem na zem, aby vám dal svoj pokoj bez rozdielu kto ste a čo ste. On, môj syn, váš brat, vás skrze mňa pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život. Preto verte a modlite sa, a žite v milosti a očakávaní vášho osobného stretnutia s ním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.november 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. december 2017