Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlite sa, deti moje, aby sa malý Ježiš narodil vo vašich srdciach. Otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý sa dáva každému z vás. Boh ma poslal, aby som bola radosťou a nádejou v tomto čase. A ja vám hovorím: bez malého Ježiša nemáte nežnosť, ani pocit neba, ktorý je ukrytý v novorodeniatku. Preto deti moje, pracujte na sebe. Čítaním Svätého písma odkryjete Ježišovo narodenie a radosť ako v prvých dňoch, ktoré Medžugorie darovalo ľudstvu. Dejiny sa stanú pravdou, ktorá sa aj dnes opakuje vo vás i okolo vás. Pracujte a budujte pokoj skrze sviatosť zmierenia. Zmierte sa s Bohom, deti moje, a uvidíte zázraky okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

24.11.2020 – Modlitba za lásku

Ďalej

Modlitba za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, 2.decembra 2020