Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2017

„Drahé deti! pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase boli modlitbou. Všetci máte problémy, ťažkosti, utrpenia i nepokoje. Nech sú svätí pre vás vzorom a povzbudením k svätosti. Boh vám bude blízko a vy budete obnovení pri hľadaní osobného obrátenia. Viera vám bude nádejou a radosť zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Modlitba príhovoru (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

1-8 november 2017: modlitba za duše v očistci