Povzbudzujem vás k svätosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022
„Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti moje, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia, aby utíchol každý nečistý duch rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti Zmŕtvychvstalého vo vás i okolo vás, aby dobro zvíťazilo v každom človeku. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

Máriin materinský pohľad nad nami bdie, hľadá nás a najlepšie vidí, čo potrebujeme a čo nám chýba. To je ten istý pohľad ako na svadbe v Káne Galilejskej, keď si prvá všimla: „Nemajú vína.“ Matka Mária vidí našu stratenosť, naše túžby a vôľu prísť k Bohu, ale nemáme silu ani nepoznáme cestu ako ju pozná Mária, plná milosti. Chce pre nás len to najlepšie a to, čo najviac potrebujeme, a to je svätosť. Preto nás celé tie roky pozýva kráčať vo svätosti.

Samotné slová svätosť a svätci sa nám môžu zdať príliš abstraktné a nezrozumiteľné. Pre niektorých ľudí sú svätci len legendy a rozprávky. Pre iných je to kalendárny zoznam trochu nejasných a bezvýznamných mien. Pre niektorých kresťanov sú svätci akési automaty a zvláštny druh samoobsluhy. Niektorí považujú svätcov za zvláštnych pustovníkov a kajúcnikov, ktorí nenávideli a prenasledovali svoje telo a utiekli zo sveta natoľko, že sa z nich stali čudní a nenormálni ľudia.

Existuje anekdota, ktorá hovorí o tom, ako učeník prišiel k učiteľovi a povedal mu, že je pripravený na svätosť, pretože svoje telo tak trápil, že dokázal spať na zemi, jesť trávu a bičovať sa trikrát denne. „Aj osol spáva na zemi, žerie trávu a je neustále bičovaný, a nikto ho nevyhlásil za svätého. Kde je tvoja láska?“ – odpovedal učiteľ.

To najdôležitejšie, podľa čoho sa rozlišujú svätci je láska. Svätosť nespočíva v robení mimoriadnych vecí, ale v robení jednoduchých a každodenných vecí s láskou. Svätosť sa meria láskou.

Často sa skláňame k názoru, že svätosť je vyhradená len pre niektorých, pre vyvolené osoby.
Svätosť sa ponúka všetkým. A nespočíva v robení mimoriadnych vecí, ale v zjednotení sa s Kristom a prežívaní jeho tajomstiev, v osvojení si jeho postoja, myšlienok a správania.

Ak chceš byť naozaj svätý, vždy si plň malé povinnosti. Stať sa a byť svätým neznamená byť bez hriechu ani nikdy nepadnúť, ale pokorne a vytrvalo vždy znovu vstať.

Panna Mária nám vo svojich posolstvách povedala, aby svätí boli pre nás vzorom a príkladom života viery. Zaoberať sa a študovať životy svätých nám tiež pomáha položiť si otázku: „Kde som ja vo vzťahu k svätým? Ako žijem svoju vieru? Môžem byť taký svätý ako boli oni? Mám odvahu byť Boží,, byť Ježišov a Máriin v súčasnom svete? Verím, že Boh má posledné slovo aj napriek tomu, že sa nám môže zdať, že sa skrýva?“

Pápež František v jednej zo svojich kázní povedal: „Aby sme mohli kráčať po ceste svätosti, treba mať srdce, ktoré odvážne dúfa, neustále sa pýtať a pokorne sa otvárať Božej milosti.“

Iba Boh je svätý. A on svoju svätosť daruje duši do takej miery, do akej sa mu duša s dôverou a vytrvalo odovzdáva a otvára.

Pápež František nás učí: „ Svätosť je dosiahnuteľná, ak ju podporujú štyri veľmi dôležité faktory: odvaha, nádej, milosť a obrátenie.“

Preblahoslavená Panna Mária, neprestáva s nami kráčať po ceste svätosti, povzbudzovať nás a viesť po ceste, ktorú už prešla. Vie, že je možné, aby sme aj my kráčali cestami, ktoré vedú k Bohu. Ale nemôže to urobiť namiesto nás. Nemôže nás zameniť, ani žiť a veriť za nás. Pomôžme jej, aby ona mohla pomôcť nám. Matka, ktorá miluje svoje deti, túži po nich a praje im to najlepšie, čo je potrebné pre ich duše a životy. Vie, že Boh nás stvoril pre seba a nespokojné je naše srdce, kým sa nevrátime k zdroju svojho života, k Bohu.

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná pokoja, prichádzaš k nám zo slávy, do ktorej ťa priviedol Boh, pre zásluhy Ježiša Krista, tvojho Syna. Prichádzaš k nám, pretože ti to Boh dovolil, ako nám hovoríš vo svojom posolstve. Ty, ktorá si porodila Knieža pokoja, Ježiša, vidíš ako aj dnes vo svete v mnohých ľudských srdciach vláde nepokoj, nenávisť a vojna. Hovoríš nám o ničivom pôsobení satana, ktorí ničí ľudské životy. Zlo sa deje kvôli ľuďom, ktorí sa otvorili duchu vojny a ničenia. K tebe, ó, Matka, dvíhame ruky a otvárame svoje srdcia, aby si mocou svojho príhovoru vyprosila od svojho Syna Ježiša pokoj. Tak ako si sa prihovárala v Káne Galilejskej, tak ťa aj teraz prosíme, Kráľovná pokoja, vypros aj nám, ktorí tria následkami vojny a nenávisti oslobodenie, pokoj a zastavenie vojny a všetkých vojen, ktoré sa odohrávajú v ľudských srdciach, v našich rodinách a medziľudských vzťahoch. Amen.

Predchádzajúce

Buďte tvorcami pokoja (Terézia Gažiová)

Ďalej

Svetlo Máriino. Jún 2022