Buďte tvorcami pokoja (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022
„Drahé deti! Pozerám sa na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože mi dovolil byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Deti moje, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia, aby utíchol každý nečistý duch rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti Zmŕtvychvstalého vo vás i okolo vás, aby dobro zvíťazilo v každom človeku. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

41 rokov sa nachádzame pod milujúcim pohľadom nebeskej Matky. „Keď som prvýkrát pokľakol pred Pannu Máriu pri prvom jej zjavení a pozeral sa do jej očí, videl som jej nesmiernu lásku k nám. Cítil som sa milovaný, prijatý a chránený. To je veľmi ťažko opísať, to sa môže pocítiť a prežiť iba srdcom“ – vydáva svedectvo vizionár Jakov Čolo. Týmto pohľadom sa Panna Mária pozerá na každého z nás.
Každé jej zjavenie na zemi zanecháva za sebou stopy neba. Tak je to na všetkých miestach vo svete, kde sa zjavovala. Páter Slavko Barbarič hovorieval: „Všetky milosti, ktoré prijímame v Medžugorí sú z jediného dôvodu, že sa Panna Mária zjavuje.“

Ona ďakuje Bohu za to, že jej ešte dovoľuje prichádzať. Počíta s nami, ako matka s deťmi, na ktoré sa môže spoľahnúť že jej pomôžu: „Deti moje, pokoj je narušený a satan chce nepokoj. Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia, aby utíchol každý nečistý duch rozdelenia a vojny.“

V modlitbe nás učí budovať pevné priateľstvo s Ježišom. Povedala: „Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, žiadna búrka ho nemôže zničiť.“ Priateľstvo rastie spoznávaním Ježiša v modlitbe i čítaním Svätého písma. Keď dôverujeme Ježišovi, nečistí duchovia utíchnu. Tak je tomu dodnes.

Jeden vojak, ktorý je vo vojne na Ukrajine, vydal svedectvo: „Zrazu nás napadol nepriateľ. Začala streľba. Bolo nás len pár vojakov a nemali sme sa už čím brániť. Bolo to desivé, vyzeralo to ako náš koniec. Začali sme sa nahlas modliť. Už po niekoľkých Zdravasoch zbrane zázračne utíchli. Nikdy nezabudnem na tú silu ticha, v ktorej som si uvedomil, že Boh je silnejší ako všetky zbrane.“

Dnes, keď je zlo také silné a hlučné, Panna Mária nás povzbudzuje, že modlitba je silnejšia. Zlo je hlučné a láska tichá. Ak je láska tichá, neznamená to, že neexistuje. Čaká len na našu spoluprácu. Keď sa modlíme, láska víťazí. Modliť sa znamená milovať: „Neexistuje láska bez modlitby, pretože modlitba je láska. Zapamätajte si, lebo vám hovorím, že láska zvíťazí“, hovorí nám naša nebeská Matka.

To, čo nám Mária hovorí, pomáha nám i žiť. S jej pomocou nájdeme v tichu a modlitbe Pánov pokoj, ktorý bojuje za nás. Mária z evanjelia je náš príklad. Vždy bola pri Ježišovi, vždy v nádeji. Veľa toho nepovedala, ale bola vždy tam, kde bolo treba a tak ako bolo treba. Ona je naša večná inšpirácia. I dnes nás oduševňuje na ceste svätosti: „Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti Zmŕtvychvstalého vo vás i okolo vás, aby dobro zvíťazilo v každom človeku.“
Nech budú pre nás tieto slová rozhodnutím v každej chvíli pracovať na sebe, tak ako to vidíme na živote sv. Františka z Assisi.

On nám zanechal modlitbu, ktorá nás stáročia sprevádza: Pane, urob ma tvorcom pokoja: aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame – nadobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.

Predchádzajúce

Ročná spoveď (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Povzbudzujem vás k svätosti (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)