POZVÁNKA K 33-DŇOVEJ MODLITBE ZA SLOVENSKO – 2024

Pozvanie k 33-dňovej modlitbe a pôstu za Slovensko 

Pokoj a dobro, drahí bratia a sestry,

pozývame Vás k 33-dňovej modlitbe a pôstu za pokoj na Slovensku, za pokoj v našich srdciach a rodinách.

Modlime sa na úmysly Panny Márie so Slovenskom.

Mária nás pozýva: „Modlite sa na moje úmysly, neoľutujete to ani vy,  ani vaše deti, ani deti vašich detí“ (1. januára 2024).

Rozhodnime sa počas 33 dňoch obetovať všetko na úmysly Panny Márie, za pokoj a ochranu pre našu krajinu.

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2023

„ Drahé deti! Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan si želá vojnu a nenávisť v srdciach a národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh dal pokoj. Budúcnosť je na rázcestí, pretože moderný človek nechce Boha. Preto ľudstvo smeruje do záhuby. Milé deti, vy ste moja nádej. Modlite sa so mnou, aby sa uskutočnilo to, čo som začala vo Fatime a tu. Modlite sa a dosvedčujte pokoj vo vašom okolí a buďte ľuďmi pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Pôst, zriekanie, môže byť napríklad od toho, čo je pre nás najmilšie, k čomu sme priviazaní.

Napríklad 33 dní bez sledovania správ na internete, 33 dní bez FB, alebo 33 dní bez kávy, 33 dní bez negatívnych slov, 33 dní bez zamračenej tváre, 33 dní bez vyhľadávania svojho pohodlia, 33 dní viac modlitby ako slov…

Pozvime i druhých k tejto modlitbe.

Môžete sa zaregistrovať k nepretržitej modlitbe a pôstu na:  www. zaslovensko.com

Začíname 23.5. a končíme 25.6. na 43. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí.

Ďakujeme

Svetlo Máriino

 

 

 

Predchádzajúce

22.05.2024

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 1. deň