Pozvánka na 2. online kongres v Medžugorí

Pri príležitosti 40. výročia medžugorských udalostí (25. júna 1981 – 25. júna 2021) Informačné centrum Mir Medjugorje spolu s mnohými ďalšími Informačnými centrami Medžugoria v rôznych krajinách organizuje online kongres: „Tam, kde sa nebo dotýka zeme“ o plodoch Medžugoria vo svete. Prvý takýto kongres sa uskutočnil 30 – 31. januára 2021. Vďaka nemu sa aj v nemecky hovoriacich krajinách dozvedeli o plodoch Medžugoria. Na online prenose, ktorý bol tlmočený do 15 jazykov bolo prítomných viac ako 7 miliónov ľudí z celého sveta.

Takýmto spôsobom aj 29. – 30. mája 2021 Informačné centrum Mir Medjugorje v spolupráci s fondom Centro Medjugorje plánuje organizovať 2. online kongres „Spoznáte ich podľa ovocia“ (Mt 7, 16) o plodoch Medžugoria v španielsky hovoriacich krajinách, na ktorom sa zúčastní 22 krajín. Informačné centrum Mir Medjugorje zabezpečí priamy prenos kongresu, ako aj tlmočenie do rôznych jazykov, a teda aj do slovenčiny. Viac informácii ako aj priamy prenos nájdete: www.svetlomariino.sk

Pozývame všetkých, aby sa pripojili k spoločnej radosti a modlitbe.

Predchádzajúce

Poďakujme sa Panne Márii za 40. rokov milosti

Ďalej

27.04.2021