Radostní hľadači Boha a svedkovia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V augustovom posolstve nám Panna Mária povedala, že sa modlí za nás u svojho Syna, aby nám daroval vieru a nádej v lepšiu budúcnosť. Vieme, aké je ľahké veriť v lepšiu budúcnosť, keď nám ide všetko dobre. Ale keď nás zastihne nešťastie a kríž, vtedy už nie je ľahké veriť. Vtedy je naša viera v pokušení.

Sv. Pavol nám v Liste Rimanom hovorí: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28 a). Boh vedie náš život k dobru aj vtedy, keď to nevidíme a necítime. Potrebné je viac milovať Boha a menej nariekať nad svojím životom. Boha môžeme milovať, pretože on prvý miloval nás.

Často sa nám stáva, že kvôli životným ťažkostiam a tragédiám upadneme do sebaľútosti – sladký jed duše, ako ju nazýva Dostojevskij. Sebaľútosť zabíja našu životnú silu a vôľu žiť. Aj v ťažkostiach, aj v tragédiách, ktoré nás postihli, bol Boh s nami. On dovolil, aby sa stali. Preto sa už viac nepýtajme: Prečo sa mi to deje, ale čo je podstatou toho, čo sa mi deje. Aj najťažšie situácie Boh môže obrátiť na dobro.

Panna Mária, ktorú voláme nevestou Ducha Svätého nás v posolstve z tohto mesiaca pozýva modliť sa Duchu Svätému, aby sme osvietení jeho svetlom a posilnení jeho silou hľadali Boha. My by sme ho nehľadali, ak by on prvý nehľadal nás a nestretol nás vo svojom Synovi. Modlitba, ako stretnutie človeka s Bohom, je vždy pre nás darom Božej milosti, nikdy nie naša zásluha. Samotný Boh nám vychádza v ústrety slobodnou milosťou. Môžeme ho stretnúť jedine preto, že nás chce on stretnúť, pretože on je prítomný a čaká na to, aby sme aj my boli tu, pripravení stretnúť ho.

Vieme, že v modlitbe zostupuje Duch Svätý. Mária sa spolu s apoštolmi jednomyseľne a neprestajne modlila, čakajúc na Ježišovo prisľúbenie – Ducha Svätého. O ňom Ježiš hovorí, že nás bude učiť, keď on odíde a pripomínať nám všetko, čo nám hovoril. Sila a moc Ducha Svätého nebola daná len apoštolom, ale každému, kto uverí. Všetkým, ktorí poprosia Otca o dar Ducha Svätého.

Bez Ducha Svätého je Cirkev iba ľudskou organizáciou. Bez Ducha Svätého sú naše modlitby iba prázdnymi slovami. Bez Ducha Svätého zostávame zotročení v tme tohto sveta, ktorý je bez Božieho svetla stratený. Potrebujeme silu Ducha Svätého, ktorý v nás prebúdza túžbu hľadať Boha.

Len vtedy, keď stretneme Boha, môžeme o ňom svedčiť druhým. Len to, čo máme, môžeme dať druhým.

Nech nás Panna Mária, plná milosti a plná Boha, vedie k skutočnému stretnutiu a skúsenosti Boha a Božej lásky, ktorou je ona sama naplnená.

Modlitba

Panna Mária, Matka milosti a milosrdenstva, ty, ktorá si bola celá otvorená vnuknutiam Ducha Svätého a stala si sa jeho nevestou, prihováraj sa za nás u svojho Syna. Neprestávaj nás povzbudzovať, najmä keď sa vzdialime, keď duchovne zoslabneme, aby v nás vždy horela túžba po Bohu. Matka Mária, vypros nám srdce horlivé a pripravené na obrátenie a premenu života, aby sme mohli prijať plnosť radosti, ktorú nám Pán prisľúbil a ktorú nám jedine on môže dať. Chceme sa aj my s tebou modliť, Mária, o skúsenosť Božej bezhraničnej lásky, o ktorej chceme radostne svedčiť, a tak sa zo dňa na deň stávať apoštolmi tvojej materinskej prítomnosti a blízkosti. Tebe, Mária, zverujeme všetkých nás a zvlášť tých, ktorí sa vzdialili od prameňa Božej lásky a žijú v strachu a nepokoji. Nech každé srdce zakúsi pokoj, ktorý nám chce darovať Ježiš – Knieža pokoja. Amen.

Predchádzajúce

Buďte svedkami bezhraničnej lásky (Terézia Gažiová)

Ďalej

03.10.2022