Buďte svedkami bezhraničnej lásky (Terézia Gažiová)

Modlitba apoštolov s Máriou spôsobila zoslanie Ducha Svätého. Smútok po Ježišovej smrti a strach, aby neskončili ako on sa premenil na radosť. Odohrala sa ich absolútna premena. Duch Svätý zostúpil na nich, oni sa zázračne vzchopili a začali ohlasovať radostnú zvesť. Zomreli z lásky ako Ježiš. Nič iné ich nezaujímalo iba nasledovať ho.

K tomuto nás dnes volá Mária: stať sa radostne hľadajúcimi Boha a svedkami bezhraničnej lásky.

Svet je na tom rovnako ako apoštoli po Ježišovej smrti, v nepokoji. Nevidí sa východisko, za dverami číha vojna a hrozba smrti. Nebeský Otec to vie, preto posiela na zem Máriu, aby nám i dnes opakovala: „Modlite sa k Duchu Svätému!“ „Ja som s vami, deti moje.“ Prítomnosť Matky prináša deťom útechu a pokoj.

„Modlite sa a hľadajte Boha skrze mňa“, hovorí nám Mária. Učí nás nachádzať ho v Eucharistii, v modlitbe, v blížnom, v prírode, v každej situácii, ktorá sa odohráva. Boh stále hovorí. Zvlášť sa nám prihovára cez Sväté písmo. Preto nás Mária pozýva každý deň rozjímať evanjelium, vtedy sa Boh nanovo rodí v našich srdciach i rodinách.

Svätý Otec Benedikt VI. povedal „Lekcio divina je nová jar“. Zo stránok Svätého písma prichádza Ježiš, aby nám povedal: „Pokoj vám“. Deje sa s nami to, čo s apoštolmi – vytráca sa smútok a strach, zachváti nás túžba bezhranične milovať. Ježiš nám ukazuje cestu.

Radostní v Bohu znamená sýtiť sa radostnou zvesťou. Našim životným štýlom sa stane nasledovanie Ježiša. On, kade chodil, iba dobre robil.

K tomu nás privádza Mária: „Dôvod, že som s vami, mojím poslaním je pomôcť vám, aby zvíťazilo Dobro, aj keď sa vám to zdá teraz nemožné. Viem, že mnohým veciam nerozumiete, ako som ani ja všetkému nerozumela, všetkému tomu, čo mi môj Syn vysvetľoval, kým pri mne rástol, ale verila som mu a nasledovala som ho. O to prosím aj vás, aby ste mi verili a nasledovali ma. Ale, deti moje, nasledovať ma znamená milovať môjho Syna nadovšetko, milovať ho v každom človeku bez rozdielu“ (2.8.2014). „Potrebujem vás otvorených a citlivých na dobro a milosrdenstvo“ (2.5.2015). „Otvorte sa Božím plánom a zámerom, aby ste mohli s ním spolupracovať pre pokoj a dobro. A nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať iných a viesť ich k večnému životu“ (25.12.1992). „Deti moje, život je krátky; vy využite tento čas, aby ste robili dobro“ (25.4.2016). „Dobro, ktoré je tiché a šíri sa cez čisté duše, je silou, ktorá udržuje tento svet. Je mnoho hriechu, ale existuje aj láska. Môj Syn vám posiela mňa – matku, tú istú pre všetkých, aby som vás naučila milovať a aby ste pochopili, že ste bratia“ (2.11.2017). „On hľadá dobro vo všetkých dušiach, dokonca aj to malé, skryté, aby odpustil zlo“ (2.4.2019).

„Apoštoli mojej lásky, usilujte sa pozerať na úplné dno do ľudských sŕdc a určite tam nájdete malý ukrytý poklad. Pozerať sa takýmto spôsobom je milosrdenstvo nebeského Otca. Hľadať dobro dokonca aj tam, kde je najväčšie zlo, snažiť sa pochopiť jeden druhého a nesúdiť. To je to, čo od vás žiada môj Syn. A ako matka vás pozývam, aby ste ho počúvli. Deti moje, duch je mocnejší než telo a nesený láskou a skutkami prekonáva všetky prekážky. Nezabudnite, môj Syn vás miloval a miluje“ (2.11.2018)

„Pozývam vás, aby ste boli odvážni, aby ste sa nevzdávali, pretože aj najmenšie dobro, aj najmenší znak lásky víťazí nad čoraz viditeľnejším zlom. Deti moje, počúvnite ma, aby zvíťazilo dobro, aby ste spoznali lásku môjho Syna“ (2.10.2018). „Keď sa dávate pre vieru, keď sa dávate pre lásku, keď robíte dobro blížnym, môj Syn sa usmieva vo vašej duši“ (2.2.2018).

Modlitba.

Mária, ty si príčina našej radosti, ďakujeme ti za cestu, ktorú nám dnes ukazuješ ako východisko – konať dobro, aby nám bolo dobre na zemi. S tebou voláme: Duchu Svätý, prenikni nás silou svojej bezhraničnej lásky, ktorá je silnejšia ako všetko zlo. Nech sa nám hlboko v srdci zapíšu tvoje slová: „Deti moje, nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo si privlastniť. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať“.

Matka s tebou chceme spolupracovať v tvojich plánoch pokoja. S tebou prosíme za pokoj v našich srdciach, rodinách vo svete a zvlášť za pokoj na Ukrajine. Amen.

Predchádzajúce

Skutočný stav (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Radostní hľadači Boha a svedkovia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)