Rozhovor s vizionárkou Marijou Lunettiovou pred 40. výročím zjavení Panny Márie

Rozhovor s vizionárkou Marijou Lunettiovou pred 40. výročím zjavení Panny Márie

Ako vyzeralo prvé zjavenie Panny Márie?

Panna Mária bola hore na kopci a my sme boli pod kopcom. Všetci sme boli šokovaní. Niekoľko prvých dní sme žili ako vo sne. Nikto nemohol pochopiť prečo my a prečo sa to deje nám. Čo sa týka Panny Márie, ona vždy prichádza rovnakým spôsobom. Prichádza na oblaku. Keď prišla prvý deň, v náručí držala malého Ježiša. Mala sivé šaty, biely závoj, korunu z hviezd a modré oči. Mala zopäté ruky. Takže to, čo sa hovorí – Panna Mária s vlajúcimi šatmi – to nie je medžugorská Panna Mária. Pravá medžugorská socha Panny Márie je tá s dlhými sivými šatmi až po zem, s padajúcim bielym závojom, nemá dva závoje ani opasok na šatách. Zopäté ruky je vidieť, kým nohy nevidno. Stojí na oblaku. A takto to je od samého začiatku.

Takže tento váš dojem Panny Márie sa počas tých rokov nezmenil?

To nie je dojem, to je skutočnosť! Nie je to v hlave, je to pravda! Nikdy som si nenavykla na Panna Máriu. Rovnaká je vždy len tá diera nad Medžugorím, kde sa otvára nebo a odkiaľ prichádza Panna Mária.

Existujú vraj teórie, že Boha nemôžeme vidieť, pretože by nám ochabla viera?

To nie je pravda. Boh je vždy nový, vždy nás prekvapí. Moja viera sa posilnila, keď vídam Pannu Máriu. Nie je dôležité len videnie, ale aj prijatie srdcom, kľaknúť a pokorne sa modliť alebo ako hovorí Sväté písmo: Vojdite do svojej izby, aby vás nikto nevidel a modlite sa k svojmu nebeskému Otcovi. Rovnako je to aj s nami. Môžeme získať všetky dary, ale ak niet modlitby, je to všetko pusté, bez plodov. Ak sa modlíme, Boh nás požehná a dá nám útechu.

Môžete nám opísať akú má Panna Mária náladu, hlas, reč?

Sú chvíle, keď je vážna, smutná alebo radostná. Vyjadruje to oveľa hlbšie ako my. Najviac je ustarostená o nás. Jej hlas znie ako hudba. Samozrejme, že rozpráva po chorvátsky, hercegovinsky, ako by som jej inak rozumela? Ak by rozprávala s akcentom z okolia Záhrebu, nerozumela by som jej všetko, pretože niektorým slovám nerozumiem.

Ktorá Panna Mária z iných svätýň je podľa Vás najpodobnejšia medžugorskej?

Tá z Fatimy, pretože Panna Mária v jednom posolstve povedala: „To, čo som začala vo Fatime, dokončím v Medžugorí.“ Panna Mária vo Fatime žiada, aby sme sa za pokánie modlili a postili. Pozvala Ruský národ k obráteniu a povedala, že jej Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Osobitným spôsobom sa modlíme za tento úmysel, aby zavládol pokoj a viera v tomto nepokojnom a neveriacom svete. To je najdôležitejšie. Vždy hovorím, že bez Boha niet budúcnosti, presnejšie ako hovorí Panna Mária: „Ani budúcnosti, ani života večného.“ To znamená, že sa musíme vrátiť k Bohu.

Predchádzajúce

03.07.2021

Ďalej

Modlite sa so mnou (Terézia Gažiová)