Modlite sa so mnou (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Moje srdce je radostné, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a svojimi klamstvami chce odviesť od môjho srdca čo najviac sŕdc. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám Boh dal. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

MODLITE SA SO MNOU

Mária nás volá: „Modlite sa so mnou za pokoj a slobodu. Potrebujem vaše modlitby“. Modlitba s Máriou koná zázraky tak ako na svadbe v Káne Galilejskej i dnes privoláva Ducha Svätého do záležitostí, o ktoré prosíme. Uverme tomu, že s Máriou skutočne môžeme vyprosiť pokoj i slobodu. Hovorí nám o svojej bolesti, že satan chce svojimi klamstvami odviesť čo najviac sŕdc od jej Nepoškvrneného srdca. Tým pomenovala, čo sa deje na zemi a  hneď nám ukazuje východisko. Modliť sa s Máriou znamená mať jej srdce, ktoré bije za celý svet.

Byť blízko jej srdca, znamená byť v bezpečí. Ako nám to opakuje vo svojich posolstvách: „Priblížte sa k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, a objavíte Boha; priblížte sa ku mne. Nech dobro zvíťazí nad zlom; priblížte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu synovi Ježišovi; modlite sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a nehľadajú Boha Spasiteľa; buďte moje vystreté ruky a svojím príkladom priblížte ich k môjmu srdcu a srdcu môjho Syna; priblížte sa ešte väčšmi k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k večnosti.“

Boh v Máriinom srdci ukryl víťazstvo a už vo Fatime nám dal tento neobyčajný prostriedok pre túto dobu. „Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je cestou do neba“, opakovala sestra Lucia.V ňom je pripravená záchrana sveta.

Ježiš povedal sestre Lucii, že dáva novú úctu k jej Nepoškvrnenému srdcu. To je výnimočný vzťah s jej srdcom. Tá novosť spočíva v tom, že počas piatich prvých sobôt v mesiaci si budeme zvlášť uctievať Máriino Nepoškvrnené srdce. Ježiš prosí, aby sme si vykonali svätú spoveď, obetovali sväté prijímanie, pomodlili sa svätý ruženec a rozjímali 15 minút o jeho tajomstvách s úmyslom zadosťučinenia za hriechy a urážky voči Panne Márii a jej srdcu. Táto úcta má zachrániť svet.

Ďalším konkrétnym prostriedkom je zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie – 33-dňové duchovné cvičenia pripravené sv. Ľudovítom Mária Grignonom Montfortským, ktoré sa stali podstatou duchovnosti sv. Jána Pavla II. a z ktorých si vzal aj heslo Totus tuus Mária. Sme svedkami toho, ako táto pobožnosť zasvätenia sa mení príbehy ľudí, rodín, krajín. Meníme sa my a prostredníctvom nás svet. 

Priviňme sa s dôverou znovu a znovu k jej srdcu a zasväcujme jej seba, rodiny, tento svet. Mária nás volá: „Rozhodnite sa pre Boha“. To je výzva v každej chvíli rozhodnúť sa pre lásku a udalosti naberú okamžite rozmer večnosti. To je spása našej duše. Ona nám chce v tom pomáhať, chce nás všetkých dostať do neba.

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že ešte stále nechávaš pri nás Máriu. Ty vieš, že tak veľmi potrebujeme jej materinskú ochranu.

Matka, ďakujeme ti za to, že nás povzbudzuješ modliť sa s tebou a to znamená meniť svet. Ty  si povedala, že spoločne s tebou môžeme zastaviť zlo a zmeniť tento svet. Veríme tomuto tvojmu prísľubu a zverujeme ti celý rozbúrený svet, zvlášť tých, ktorí prežívajú strach, nepokoj a stratili slobodu srdca, ktorú môže dať iba Boh. Ukrývame v tvojom srdci všetkých, ktorí sa nechali odlákať klamstvom a sú ďaleko od tvojho srdca. Prosíme o ich návrat späť. Amen.

Predchádzajúce

Rozhovor s vizionárkou Marijou Lunettiovou pred 40. výročím zjavení Panny Márie

Ďalej

Moje srdce je radostné (páter Ljubo Kurtovič, OFM)