Ruženec za Slovensko

23. februára 2020 sa v Aréne v Poprade uskutočnilo modlitbové stretnutie Ruženec za Slovensko a posolstvo z Medžugoria. Stretnutie sa konalo na pozvanie „Slovenského dohovoru za rodinu“ pod záštitou vladyku Jána Babjaka SJ, arcibiskupa prešovskej archieparchie. Na stretnutí boli prítomní aj arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch, Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup Rožňavskej diecézy a Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy.

Stretnutie sa začalo o 13.00 a trvalo viac ako 9 hodín. Celým stretnutím nás sprevádzal otec Peter Holbička v úlohe moderátora a atmosféru Medžugoria dopĺňal orchester mladých zo spoločenstva Svetlo Máriino, ktorý nás medžugorskými piesňami hlbšie vovádzal do modlitby.

Na úvod nás privítal vladyka Ján Babjak. Privítal biskupov, kňazov a všetok zhromaždený ľud, ktorí sa prišiel modliť za Slovensko. Otec arcibiskup nám pripomenul, že potrebujeme Božiu pomoc a milosti zhora, aby sme žili tak ako máme žiť. Cez modlitbu, svedectvá, archijerejskú liturgiu sa všetci chceme priblížiť k Ježišovi a jeho matke Márii.

Po úvodnom privítaní sme spoločne rozjímali nad tajomstvami radostného ruženca s posolstvami Panny Márie z Medžugoria. Ruženec sa predmodlievali deti z Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.

Po modlitbe nasledovalo svedectvo Gorana Čurkoviča, bývalého kriminálnika, narkomana a bezdomovca. Jeho život sa zmenil v Medžugorí v komunite Cenacolo. Cez Máriu si vyprosil uzdravenie, oslobodenie, prácu i manželku. V súčasnosti žije so svojou manželkou Katkou v Medžugorí a spolu vychovávajú päť detí.

O Pätnástej hodine sme sa ponorili do Ježišovho prebodnutého srdca a nechali sme sa objať Božím milosrdenstvom. Korunku Božieho milosrdenstva sa predmodlievali sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva.

Prihovoril sa nám aj poľský katolícky kňaz salezián Dominik Chmielewski, misionár, exercitátor, ktorý evanjelizuje po celom svete. Vo svojich 24 rokoch prežil obrátenie v Medžugorí a stal sa kňazom. Venoval sa bojovým umeniam a po vstupe do rehole sa vzdal výcviku bojových umení. Venuje sa problematickej mládeži, najmä mužom. Otec Dominik sa podelil so svojou skúsenosťou s ružencom a o jeho sile. „Po sviatostiach a svätej omši je to najsilnejšia modlitba daná Bohom v autorite Božieho kráľovstva.“

V druhej časti programu sme sa spolu s Pannou Máriou ponorili do tajomstiev bolestného ruženca. Modlitbu viedli muži zo Slovenského dohovoru za rodinu.

Hlavným hosťom modlitbového stretnutia bola vizionárka Mirjana Soldová z Medžugoria. Na Slovensku bola prvýkrát a podelila sa so svojou skúsenosťou stretnutí s Pannou Máriou. Mirjane skončili denné zjavenia na Vianoce 1982 a vtedy jej Panna Mária povedala, že sa jej bude zjavovať raz ročne až do konca jej života a to 18. marca. Od 2. augusta 1987 má Mirjana výnimočné zjavenia, ktoré trvajú do dnes. V tento deň sme všetci pozvaní modliť sa za neveriacich. Panna Mária nikdy nepoužíva slovo neveriaci, ale sú to tí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Ona potrebuje našu pomoc. „Deti moje, keď sa modlíte za nich, modlíte sa za seba i vašu budúcnosť.“

Panna Mária nás pozýva, aby sme sa nezabudli modliť za svojich pastierov, pretože len oni majú ruky požehnané jej Synom. Mirjana nás pozvala ukázať správny vzťah ku kňazom – modliť sa za nich a nesúdiť ich a nekritizovať, ak sa nám niečo nepáči. Jedine modlitba im môže pomôcť, pretože v tomto svete je tak veľa súdu a kritiky a tak málo lásky. Aj Panna Mária si praje, aby nás poznali podľa lásky. Iba Boh nás môže súdiť. Ak stratíme úctu voči kňazom, postupne ju stratíme voči Cirkvi a nakoniec i voči samotnému Bohu.

Po svedectve Mirjany sa prítomným prihovorila Terka Gažiová zo spoločenstva Svetlo Máriino, podelila sa so svedectvom svojho života v Medžugorí a pozvala nás zapojiť sa do nepretržitej modlitby ruženca a pôstu za Máriine plány pokoja. Nasledovali tajomstvá slávnostného ruženca s posolstvami Panny Márie, ktoré sa predmodlievalo spoločenstvo Svetlo Máriino.

Vyvrcholením stretnutia bola archijerejská liturgia, ktorej predsedal vladyka Ján Babjak. V kázni sa nám prihovoril Mons. Ján Orosch, ktorý nám priblížil históriu Mariánskej úcty na Slovensku. Stretnutie sa skončilo adoráciou, ktorú viedol Mons. Stanislav Stolárik.

Ďakujeme všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, všetkým, ktorí sme sa spoločne modlili za Slovensko. Vytrvajme v modlitbe.  🙂

 

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Marec 2020

Ďalej

Pozvanie do Medžugoria zmenilo môj život