Výročné posolstvo Panny Kráľovnej pokoja, 18. marca 2020, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral nadčasovo. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím, že ešte existuje láska a treba konať, aby bola spoznaná. Deti moje, nemôžete byť šťastní, ak sa navzájom nemilujete, ak niet lásky v každej situácii a v každom okamihu vášho života. A ja ako matka k vám prichádzam skrze lásku, aby som vám pomohla spoznať pravú lásku, spoznať môjho Syna. Preto vás pozývam, aby ste vždy znovu čoraz viac žíznili po láske, viere a nádeji. Jediný prameň, z ktorého môžete piť je dôvera v Boha, môjho Syna. Deti moje, v okamihoch nepokoja a zriekania vy len hľadajte tvár môjho Syna.

Vy iba žite jeho slová a nebojte sa. Modlite sa a milujte úprimnými citmi, dobrými skutkami a pomôžte, aby sa svet zmenil a moje srdce zvíťazilo. Ako aj môj Syn i ja vám hovorím, milujte sa navzájom, pretože bez lásky niet spásy. Ďakujem vám, deti moje.“

PS
Drahí priatelia,
odteraz to budete všetci čoskoro počuť:
Dnes počas zjavenia Mirjane Panna Mária povedala, že zjavenia každého druhého v mesiaci sa skončili.
Všetkým je nám to samozrejme ľúto, ale od začiatku sme vedeli, že tieto zjavenia sa skôr či neskôr skončia.
Mirjana to vždy hovorila pútnikom. Samozrejme sama Mirjana nevedela, kedy sa to stane.
Každý deň si prečítajme aspoň jedno z posolstiev a skúsme ich uviesť do každodenného života.
Teraz dokážeme viac ako kedykoľvek predtým – preukázať lásku, vďačnosť a našu oddanosť našej drahej Matke, Kráľovnej neba a zeme!

Predchádzajúce

Ruženec za Slovensko a Posolstvo z Medžugoria – Poprad 23.02.2020

Ďalej

Adorácia, 25.03.2020, kostol sv. Jakuba Medžugorie