1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Mirijana Soldová

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2024, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2024, cez vizionárku Mirjanu Soldo

 Vizionárka Mirjana Soldo mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2023, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2023, cez vizionárku Mirjanu Soldo

Vizionárka Mirjana Soldo mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2022, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery pozerali na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2021, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2021, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Vizionárka Mirjana Soldová mala každodenné zjavenia Panny Márie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz ročne a…

Mirijana Soldová
Výročné posolstvo Panny Kráľovnej pokoja, 18. marca 2020, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

Výročné posolstvo Panny Kráľovnej pokoja, 18. marca 2020, cez vizionárku Mirjanu Soldovú

„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral nadčasovo. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím, že ešte existuje láska a treba konať, aby bola spoznaná. Deti…

Mirijana Soldová
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2019, cez vizionárky Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2019, cez vizionárky Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

„Deti moje, ako matka, ako Kráľovná pokoja vás pozývam, aby ste prijali môjho Syna, aby vám mohol udeliť pokoj duše, aby vám mohol udeliť to, čo je spravodlivé, čo je pre vás dobré. Deti moje,…