Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska

Po dlhšej pauze sa v Dome pokoja v Medžugorí od 26.9. – 1.10.2021 konal seminár pôstu, modlitby a mlčania pre skupinu zo Slovenska.

            S mnohými úmyslami, otázkami, pochybnosťami, nejasnosťami, ranami, ale aj s vďakou prišlo 30 pútnikov, aby sa ponorili do milostivej prítomnosti Panny Márie. Seminár viedol páter Marinko Šakota.

            Znovu sme mohli vidieť ako program seminára vytvoril podmienky pre otváranie srdca, ktoré sa zo dňa na deň stávalo úrodnou pôdou pre pôsobenie Božej lásky.

            „Čo si so sebou odnášam?“, opýtal sa páter Marinko účastníkov seminára pôstu, modlitby a mlčania. Odpovede boli takéto:

 • Môj jazyk môže rozprávať, iba keď je srdce pokojné.
 • S Bohom je všetko možné.
 • Pochopil som význam pôstu.
 • Nechcem sa viac pozerať na blížnych s odsúdením, ale s láskou.
 • Našla som to, čo som hľadala celý život a to je Otcova láska.
 • Prijatím kríža som zakúsil neuveriteľný pokoj a pochopil som, že s láskou je všetko možné.
 • Robiť všetko srdcom alebo lepšie povedané žiť srdcom.
 • Pochopil som dôležitosť sedenia za stolom, aké je dôležité sedieť za stolom a pozerať sa do tváre druhých. Je to pozvanie stráviť viac času s ľuďmi za stolom ako Ježiš.
 • Mal som komplikovaný vzťah s mamou a nemohol som prijať jej lásku. Pán ma uzdravil počas adorácie.
 • Pán vniesol pokoj do chaosu, v ktorom som roky žil. Ešte je veľa toho, čo musím odpustiť, ale viem ako – modliť sa za lásku.
 • Dokázal som odpustiť sebe.
 • Keď sme sa v prvý večer zoznamovali, rodičia sa podelili, že túžia mať dobré vzťahy s deťmi a ja som dieťa, ktoré bojuje za dobrý vzťah s rodičmi, najmä s otcom. Modlím sa za jeho obrátenie a viem, že sa to oplatí.
 • Prišiel som ako syrofeníčanka z evanjelia, ktorá volala za Ježišom. Všetko ma trápilo: situácia vo svete, v rodine, vo vzťahoch a Ježiš mlčal. Ale pochopil som, že mlčal, aby mohol hlasno prehovoriť. Chcel ma naučiť ešte viac mu dôverovať, aby som mu veril a úplne sa spoľahol na neho. Páter Marinko nám hovoril práve o tej časti evanjelia. O tom ako žena utíchla, keď si uvedomila, že je vinná za dcérinu chorobu. Tu som sa spoznal. Spoznal som svoju vinu, problém so synom. Som vinný, pretože som mu nedával dostatok lásky. Som ten, ktorý vždy len diktoval a musel som mať posledné slovo. Nič iné by mi nepomohlo pochopiť a prijať to, len toto sväté ticho na seminári. V tom tichu som mohol počuť, že som vinný ja a nikto iný.
 • Neviem, či sa mi podarí vytrvať na správnej ceste, ale viem, čo mám robiť, keď padnem – mám žiť hlavné posolstvá Panny Márie.
 • V okamihu, keď som na prvej večeri lámal chlieb a pomaly ho prehĺtal, silno som zakúsil, že Ježiš je tu. Prežil som čas za stolom ako tajomstvo poslednej večere s Ježišom.
 • Pochopil som dôležitosť mlčania, zvlášť, keď chceme druhým niečo dôležité povedať. Dôležité je mlčať a počúvať druhého. Spoznal som, aké dôležité je spoločenstvo, pozerať do očí blížnym, všímať si druhého.
 • Pozerať na svojho suseda Ježišovými očami. V biznise aktívne pracujem už 30 rokov a v týchto dňoch som uvidel koľko je vo mne pýchy, vzdoru, hrdosti. Veľa rozprávam, rozkazujem, zakazujem. Moja viera bola tradičná. Pochopil som, ak sa chcem úprimne srdcom rozprávať s Bohom, musím najprv mlčať.
 • Bál som sa prísť na tento seminár, pretože som sa bál, že budem hladný. Ale seminár mi pomohol vrátiť sa k tomu, čo bolo v mojej rodine na začiatku – modlitba, obeta, láska, počúvanie druhého.
 • Prišiel som úplne zničený a zlomený, plný hnevu, neodpustenia, dokonca i nenávisti. Išiel som hneď na sv. spoveď, a potom som každý deň hodiny a hodiny adoroval a prežil som premenenie. Modlil som sa za dar odpustenia, rozprával som sa s Pánom. Ukázal mi hriechy od mojich 14 rokoch. Plakal som a plakal. Rozprával som sa s ním ako nikdy v živote. Prosil som ho, aby sa vyparila aj tá posledná kvapka hnevu a nenávisti v  mojom srdci. Odpustil som všetkým a v srdci nastal pokoj.
 • Mlčanie – spoznal som, koľko hriechu som urobil jazykom. Je dôležité vážiť slová a hovoriť len dobré.
 • Mlčali sme niekoľko dní, aj napriek tomu sme sa spoznali oveľa lepšie než by sme sa hodiny rozprávali.
 • Pôst srdcom.
 • Nočná adorácia bola veľmi silná. V jednu noc som zaspal a počul som ako niekto volá moje meno, vstal som a išiel na adoráciu.
 • Duchovná obnova, očista celého srdca.
 • Pane, otvor mi oči, aby som videl.
 • Prijatie kríža. Na adorácii som prijal to, čo som nemohol prijať celý život.
 • Najdôležitejšia je láska, rásť v láske.

Predchádzajúce

Kto sa modlí, nebojí sa (Terézia Gažiová)

Ďalej

Svetlo Máriino. November 2021