Svojimi životmi vydávajte svedectvo (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! S radosťou vás, deti moje, všetkých, ktorí ste odpovedali na moje pozvanie, pozývam, aby ste boli radosťou a pokojom. Svojimi životmi vydávajte svedectvo o nebi, ktoré vám prinášam. Deti moje, je čas, aby ste boli odbleskom mojej lásky pre všetkých, ktorí nemilujú a ktorých srdcia zachvátila nenávisť. Nezabudnite: som s vami a prihováram sa za vás pred mojím synom Ježišom, aby vám daroval svoj pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Svojimi životmi vydávajte svedectvo

júlovom posolstve náPanna Mária pozvala byť modlitbou za tých, ktorí sa nemodlia. augustovom posolstve nápozýva vydávať svedectvo radosti, pokoji nebi, ktoré náBoh počas všetkých tých rokov daruje skrze matku svojho Syna Ježišna tomto mieste, ktoré je posvätené jej prítomnosťou zjaveniami.

  V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva byť svedkami neba, ktoré sa spúšťa k nám skrze jej Nepoškvrnené srdce. Mučeníci sú v Cirkvi najdokonalejšími svedkami viery, pretože boli pripravení zomrieť za najvyššie ideály. Nadarmo sa nehovorí: „Ak nemáš nič, prečo by si bol v živote ochotný zomrieť, potom taký život nieje hodný žitia.“

  Existujú skutočnosti, hodnoty a ideály, ktoré presahujú tento pozemský život. Existuje nebo, z ktorého prichádza Panna Mária a kde nás chce všetkých priviesť. Pre nebo sa rozhodujeme tu. Čas, ktorý nám je darovaný je ako prázdna nádoba, ktorú máme naplniť dobrými skutkami, obetou, veľkodušnosťou, dobrotou, láskou a vierou.

  Poklad viery sme prijali od svojich najbližších, od našich rodičov. Oni sú prvými svedkami viery pre svoje deti. Deti sa učia napodobňovaním. Deti všetko opakujú: slová, vety, melódiu vety. Deti vo svojej hre a predstavivosti varia, šoférujú alebo robia iné veci, ktoré vidia u starších. Od svojich rodičov a blížnych sa deti učia aj morálnemu správaniu. Deti sa učia, s námahou a drinou byť veľkorysé a zbožné. Učia sa, čo znamená pomáhať, plniť si svoje povinnosti. Sestra Elvíra, ktorá je zakladateľkou komunity Cenacolo pre závislých, zvykla rodičom hovorievať: „Deti nepočúvajú to, čo im vy, rodičia, hovoríte, ale pozerajú na to, čo robíte.“

  Svedectvo života, životných hodnôt, skúsenosť odpustenia v rodine, vzájomná úcta, porozumenie a trpezlivosť je to, čo ostane zapísané v srdci dieťaťa ako skúsenosť živej viery.

  Deti, ktoré dostali od svojich rodičov tento poklad žitej viery, nebudú mať problém rozumieť a žiť všetky tieto hodnoty, ktoré sú trvalé a nezničiteľné. Druhým môžeme dať len to, čo máme. Druhým môžeme mať pokoj, len ak je naše srdce naplnené pokojom. Druhých môžeme milovať, len ak prijímame a milujeme seba. Druhým môžeme vydávať svedectvo o nebi, len ak sme ho sami zakúsili, aspoň na okamih. Svetlom pre druhých môžeme byť vtedy, ak sme ožiarení svetlom, ktorým je Ježiš Kristus.

  Modlime sa najprv za osobnú skúsenosť Božej lásky a skúsenosť neba, ktoré Ježiš na okamih daroval svojim učeníkom na vrchu Tábor, aby sme druhým o nebi len nehovorili, ale svedčili.

Modlitba:
Panna Mária, na Golgote si vyriekla svoje najťažšie ÁNO Bohu, ktoré bolo oveľa ťažšie ako prvé áno v Nazarete pri zvestovaní. Vypros nám vytrvalosť  v kráčaní za Bohom, zvlášť vo chvíľach, keď ochabujeme, keď upadáme do krízy, keď nás zachvátia pokušenia zanechať zodpovednú prácu na vlastnom obrátení srdca. Modli sa s nami i za nás, Panna Mária, aby sme sa deň čo deň stávali skutočnými svedkami neba na tomto svete, napriek všetkým protivenstvám. Amen.  

Predchádzajúce

Spovedníkova modlitba (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

PÁTER MARINKO ŠAKOTA O MONS. HENRYKOVI HOSEROVI: ODIŠIEL PRIATEĽ MEDŽUGORIA