Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

 Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 

Slovo na úvod

Duchovné cvičenia si môžete vykonať individuálne, spoločne v rodine, v modlitbovom či farskom spoločenstve alebo i duchovne spojení s nami v Medžugorí. 

Začíname 20.2.2021 a končíme 25.3.2021 na sviatok Zvestovania Pána.

Tieto duchovné cvičenia je dobre vykonať si napr. raz za rok a ukončiť na mariánsky sviatok. Je to pobožnosť úplného zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Zasvätenie sa spočíva  v tom, že do rúk Panny Márie vložíme všetky svoje zásluhy, modlitby, pôsty, skutky, práce, celú svoju bytosť. 

Úctu zasvätenia sa osobitne šíril svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Napísal O pravej úcte k Panne Márii, kde vo všeobecnosti rozvinul a zdôvodnil prednosti tohto duchovného kroku.

Na stiahnutie: O pravej úcte k Panne Márii, List sv. Jána Pavla II.

Každý deň má  svoj „vlastný“ text k rozjímaniu: zo Svätého písma, z knihy o pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Mária Grignion z Montfortu, myšlienky sv. Jána Pavla II., sv. Terezky z Lisieuxu, posolstvá Kráľovnej pokoja z Medžugoria a určené modlitby na každý deň.

  • Každý deň si treba vyhradiť čas, približne 20 – 30 minút dôsledne a vytrvalo, či už ráno  alebo večer.
  • Na stránke www.svetlomariino.sk  si môžete každý deň stiahnuť texty k rozjímaniu na daný deň alebo sa môžete od 15.02.2021 pridať do skupiny:

viber:

whats app:

Záverom duchovných cvičení je slávnostný úkon zasvätenia sa.  
V prípade, ak máte otázky, môžete nám písať na: gospa3@gmail.com

Texty na každý deň sú vybrané z knihy: Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady, Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

Nihil obstat: Msgr. Vincentius Malý, censor
Imprimatur: Msgr. Dominicus Tóth – Eppus, vicarius generalis
Nr.: 4248/96 Tyrnavie, die 28. 4. 1997
Pozn.: K medžugorským posolstvám sa učiteľský úrad Cirkvi nevyjadril, preto cirkevné schválenie diela neznamená cirkevné schválenie týchto posolstiev.
Translation © Vydavateľstvo SERAFÍN, 1997
Z francúzskeho originálu Communion Márie Reine de la Paix
Preložili Adriana Alexyová, Otília Dvorecká, Mária Ščepková.
Zodpovedný redaktor Felix Kostolanský.
ISBN 978-80-8074-071-9

Autor dokončil knihu 25. marca 1994, v deň 10. výročia zasvätenia sveta a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Jánom Pavlom II.

Knihu Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady, Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja si môžete objednať  u Otílii Dvoreckej: odvorecka@gmail.com alebo Adriany Ondruškovej: ondruskova.adriana@gmail.com

Terézia Gažiová

Predchádzajúce

Modlitbové stretnutie za pokoj

Ďalej

Správy z Medžugoria, 24.09.2020