Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Pokoj a dobro z Medžugoria!

Drahí priatelia,  pozývame vás zúčastniť sa 33-dňových duchovných cvičení on-line.

Začíname 6. marca a končíme slávnostným zasvätením sa 8. apríla na slávnosť Zvestovania Pána.

Obetujme tieto duchovné cvičenia:

   •na úmysly Panny Márie,
   •za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca,
   •za pokoj vo svete.

Nech nás Kráľovná pokoja každým dňom rozjímania a modlitby posilňuje vo viere a vedie k poznaniu lásky svojho Syna.

Duchovné cvičenia a našu spoločnú modlitbu požehnal Mons. Mikola Petro Lučok OP, diecézny biskup Mukačevskej diecézy.

Je to pobožnosť zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Zasvätenie spočíva v tom, že do rúk Panny Márie vložíme všetky svoje zásluhy, modlitby, pôsty, skutky, práce, celú svoju bytosť.

Úctu zasvätenia sa šíril svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Napísal dielo O pravej úcte k Panne Márii kde vo všeobecnosti rozvinul a zdôvodnil prednosti tohto duchovného kroku.
Na stiahnutie: O pravej úcte k Panne Márii, List sv. Jána Pavla II.

Čas tejto 33-dňovej prípravy k zasväteniu je časom zvláštnej premeny našich sŕdc, časom výnimočného odovzdania sa starostlivosti Panny Márie.

Niekoľko svedectiev tých, ktorí prešli touto cestou:

„… Tento neuveriteľne krásny čas je darom od Boha. Vo všetkom, kdekoľvek som bola, som cítila Božie vedenie. Je to neuveriteľné, úžasné, je to oslobodenie od hriechov, všetkého negatívneho!“ (Miroslava)

„… Teraz prežívam neobyčajný stav uvedomenia si, že nepatrím sebe, ale Márii a Ježišovi.“ (Oxana)

„… Týchto 33 dní uplynulo tu na zemi, ale duchovne akoby na nebi.“ (Natália)

„.. Je to neuveriteľná cesta. Moje srdce prenikla nepochopiteľná láska.“(Jaroslava)

Každý deň má svoj „vlastný“ text k rozjímaniu: zo Svätého písma, z knihy O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Mária Grignion z Montfortu, myšlienky sv. Jána Pavla II., sv. Terezky z Lisieuxu, posolstvá Kráľovnej pokoja z Medžugoria a určené modlitby na každý deň.

Každý deň si treba vyhradiť čas, približne 20 – 30 minút dôsledne a vytrvalo.

Ponúkame Vám niekoľko spôsobov ako sa môžete zúčastniť týchto duchovných cvičení:

  1. Na stránke www.svetlomariino.sk si môžete každý deň nájsť texty k rozjímaniu na daný deň alebo sa môžete pridať do skupín, kde Vám každé ráno príde rozjímanie na daný deň:

Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQAMbmPaWMkkcUzqwoMWCTupzypWNU1%2F9656M94w8Q%2BzrT9YtTQhsYQlNZmaYYEE

WhatsApp – pridajte sa do skupiny:

Skupina 1

Skupina 2

https://chat.whatsapp.com/G1QYoVazkY70RI0ofGZkhy

Skupina 3

https://chat.whatsapp.com/HzWx6jdKBsULQc0CU1GbKX

Mail:
ak máte záujem dostavať rozjímania na každý deň mailom, napíšte nám na: gospa3@gmail.com

  1. K dispozícii je nová aplikácia SVETLO MARIINO, ktorú si môžete stiahnuť do svojich mobilov.
  2. Na našom YouTube Svetlo Máriino nájdete video s rozjímaniami na každý deň.

Tešíme sa na spoločný čas v modlitbe s vami,
Svetlo Máriino

Texty na každý deň sú vybrané z kníh: Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady, Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja; Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Donald H. Caloway MIC

V prípade, ak máte otázky, môžete nám písať na: gospa3@gmail.com

Predchádzajúce

11.02.2024

Ďalej

12.02.2024