Vďaka ti za stvorenia ( páter Slavko Barbarič, OFM )

Vďaka ti za stvorenia

Z pňa Jesseho vypučí ratolesť
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
A spočinie na ňom duch Pánov:
duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily,
duch poznania a bohabojnosti;
a naplní ho bázeň pred Pánom.
Nie podľa zdania očí bude súdiť,
ani podľa počutia karhať,
ale v pravde bude súdiť maličkých
a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme.
I porazí zem prútom svojich úst
a dychom svojich perí usmrtí zlosyna.
Pravda bude pásom jeho bedier
a vernosť opaskom jeho drieku.
Vtedy bude vlk bývať s baránkom
a leopard spočívať s kozliatkom;
i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu
a drobný chlapček ich bude zavracať.
Krava i medveď budú sa pásť,
ich mláďatá budú ležať spolu
a lev bude ako vôl žrať slamu.
Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada,
do jamy vretenice siahne rukou odkojenča.
Nebudú zle robiť a nebudú škodiť
na celom mojom svätom vrchu;
lebo zem bude plná poznania Pána,
ako vody pokrývajú more.
(Iz 11, 1-9)

 

Modlitba

Nebeský Otče! Ty si stvoril zem a všetko na nej si zveril ľuďom. Chcel si, aby si človek podrobil zem prácou a používal dary, ktoré od teba dostal.

Dnes sa ti musím priznať k svojmu hriechu, pretože som zneužil tvoje stvorenia a zákony, ktoré si ty ustanovil. Stvorenia ma často zotročovali, a ty si nebol pánom môjho života, ale som otročil stvoreniam. Toľko ráz bolo pre mňa dôležitejšie niečo mať, vlastniť, užívať ako tebe slúžiť. Pre toto otroctvo k veciam prichádzal som sa do konfliktu s tvojou vôľou a s ľuďmi okolo seba. Závidel som tým, čo mali viac, čo vedeli viac. Materiálne veci ma zotročili natoľko, že som zabúdal na teba ako na svoje najväčšie dobro. Odpusť mi!

Dnes pred spoveďou som sa rozhodol pre teba ako pre svojho Pána. Odriekam sa všetkej závislosti od vecí, z ktorej vznikajú hádky, spory, hnevy, nenávisť, závisť, žiarlivosť. Ty si môj Boh a nikto iný. Nech je toto moje rozhodnutie konečné a trvalé!

Veci, ktoré si mi zveril často som využíval sebecky. Nevidel som tých, čo nemajú, ale pozeral som sa len na tých, čo majú viac ako ja a závidel som im. Keď si mi zveril materiálne veci, chcel si, aby som bol spokojný a vedel sa podeliť s inými. Odpusť mi, že som to nerobil! Odpusť mi, že som oslepol z toho, čo mám a ani to už nevidím. Vidím len to, čo nemám a neustále sa ma zmocňuje zhon a frmol. Odteraz chcem byť iba dobrým správcom vecí, ktoré si mi zveril.

Daj mi milosť, aby som ťa vedel obdivovať, že si mi takým zázračným spôsobom ponúkol všetko, čo potrebujem. Odpusť mi, že som na to zabúdal!

Otče, musím sa ti ešte k niečomu priznať: Zneužíval som veci a dary prírody. Ničil som svoj život nadmerným jedením a pitím. Ty si nechcel, aby som to robil, pretože si vedel, že je to moja záhuba.

(Tu si zvlášť spytujú svedomie tí, ktorí sa ničia prejedaním sa a pitím, ktorí užívajú drogy a iné nebezpečné prostriedky a tak sa ničia ako ľudia, bránia pravému rastu lásky a kazia ľudí okolo seba…)

Otče, ty dávaš zemi silu, aby rodila rôzne plody, ale my sme ich obrátili proti sebe a proti iným. Stvoril si železo, aby nám slúžilo k dobru a my sme ho prekovali na zbrane, ktorými sa ničíme, keď vedieme vojny proti sebe. V mene celého ľudstva prosím teraz o odpustenie, že sme to tak zneužili. Odpusť nám všetky vojny, vylieč všetky rany. Pomôž nám, aby sme s láskou a zodpovednosťou používali stvorené veci, a tak nastolili prvotný poriadok, ktorý si chcel mať v prírode, a medzi človekom a prírodou.

Odpusť nám všetkým, že sme sa navzájom ničili a ohrozovali svoj spoločný život. Odpusť nám, že príroda trpí kvôli tomuto nášmu správaniu. Pomôž mi, aby som to všetko napravil. Pomôž nám všetkým, aby sme už viac nepripravovali utrpenie stvoreniam, ako nás upozorňuje svätý Pavol.

Otče, teraz som si uvedomil svoj postoj k tebe, voči sebe, k blížnemu a k stvoreniam. Pristupujem k tebe vedomý si dôvery, ktorú si mi preukázal. Priznávam, že som sklamal tvoju dôveru. Prosím ťa o milosrdenstvo a tvoju milosrdnú lásku. Prosím ťa, neodsudzuj ma ako neplodný figovník! Daj mi milosť, aby som odteraz s tebou vo všetkom spolupracoval.

Úprimne sa kajám za každý svoj priestupok, ktorým som ničil seba a iných, ktorým som zabudol na teba a zneužil tvoje dary. Dotkni sa môjho srdca silou svojho Ducha, aby sa vo mne celkom zmenili presvedčenie a rozpoloženia, ktoré sa zrodili zo zla.

Otče, v tejto spovedi ma celkom obnov, aby som mohol oslavovať tvoju lásku, milosrdenstvo a odpustenie!

Mária, nová Eva a Matka, ty ma učíš, aby som prijal Otcovu vôľu a pozývaš ma na spoveď. Buď so mnou! Vypros mi milosť, Mária, aby som odteraz neprestajne pri každej príležitosti vedel jednoducho a pokorne povedať: Hľa, Pane, som pripravený plniť tvoju vôľu! Nauč ma, Matka, aby som sa neprotivil Božej vôli, ale aby som ju uskutočňoval v každej chvíli, či je to príjemné alebo nepríjemné… Pomôž mi, aby som aj ja bol na strane víťazstva nad osobným zlom a nad zlom sveta. Ty si svojím potomstvom premohla zlo a tak sa stala spoluvykupiteľkou. Pomôž mi, Mária, aby som odteraz svojím životom prispieval k sláve nebeského Otca tu na zemi. Matka živých, buď so mnou!

 

 

Predchádzajúce

Buďte modlitbou ( páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Ďalej

Mária, Kráľovna pokoja, si láska a útecha moja