Vráťte sa k Bohu

„…v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste z celého srdca mohli povedať: ako na nebi, tak nech bude aj na zemi.“ 25.1.2016

 

„Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi.“ 25.4.2016

 

„…vráťte sa k Bohu a modlitbe, kým sa vám modlitba nestane radosťou.“ 25.8.2020

Predchádzajúce

14. deň 6.11.2020

Ďalej

„Pozývam vás všetkých na spoveď“(páter Slavko Barbarić, OFM)