Výber farnosti Medžugorie a vizionárov

Na začiatku zjavení sa vizionári pýtali Panny Márie, prečo sa zjavila práve v tejto farnosti, na čo Panna Mária odpovedala: „Drahí moji anjeli, je tu veľa veriacich. Tu som našla ešte živú vieru.“

Prečo si vybrala túto farnosť nám hovorí v posolstve z 21. marca 1985: „Drahé deti! Chcem vám dávať posolstvá, a preto vás dnes pozývam, aby ste prijali a prežívali moje posolstvá. Drahé deti, milujem vás a zvlášť som si vybrala túto farnosť, ktorá mi je milšia ako ostatné, kde som rada pobudla, keď ma Najvyšší poslal. Preto vás pozývam – prijmite ma, drahé deti, aby aj vám bolo dobre. Počúvajte moje posolstvá! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Na otázku vizionárov, prečo si vybrala práve ich, pretože sa nepovažovali za lepších, Panna Mária odpovedala: „Boh si nevyberá vždy najlepších!“ Jednoducho, za noc sa z nich museli stať dospelí ľudia.

Mirjana:

„Pre Pannu Máriu ako matku neexistujú privilegované deti. Som pre ňu ako všetci ostatní, používa si ma, aby cezo mňa odovzdávala posolstvá a teraz si používa vás, aby ste ich niesli ďalej, aby ste boli jej apoštoli. Všetci sme rovnako dôležití. Ja nie som dôležitejšia pretože som ju videla, a ani ona si nevybrala mňa, pretože by som bola lepšia, jednoducho, v tej chvíli ma potrebovala takú, aká som. Preto som sa nikdy nepýtala nič osobné, pretože viem odpoveď: „Modli sa, posti, nech sa stane Božia vôľa. Vlož svoj život do Božích rúk a neboj sa.“

Vicka:

„Je pre mňa veľkou cťou, že si ma Boh i Panna Mária vybrali. Mala na to svoje dôvody a nemusela nám ich vysvetľovať. Možno nám jedného dňa bude všetko jasnejšie, keď sa začnú uskutočňovať veci z budúcnosti.“

Ivan:

„Neprejde deň, keby som si nepoložil otázku, prečo si Panna Mária vybrala práve mňa. Pred 41 rokmi Panna Mária ukázala prstom na mňa a vybrala si ma. Raz mi Panna Mária pripomenula prvé dni zjavení a povedala mi: ‚Ivan, pamätáš si na prvý deň zjavení, keď si chcel odo mňa utiecť a schovať sa? Nemohol si utiecť. Boh mal s tebou a tvojím životom výnimočný plán.‘“

Ivanka:

„Dodnes neviem, prečo si Panna Mária vybrala práve mňa. Viem len, že Boh mi dal veľa a aj veľa odo mňa žiada, pretože pri poslednom každodennom zjavení mi Panna Mária povedala: ‚Milosť, ktorú si mala ty i tvoji bratia a sestry, nemal nikto na tejto zemi.‘“

Marija:

„Veľakrát som sa pýtala, prečo si ma Panna Mária vybrala: ‚Prečo ja? Prečo nie niekto druhý? Možno si mohla vybrať niekoho, kto je oveľa lepší?‘ Pretože viem, že nie som dokonalá, že nie som bez chýb. Boh si vybral nás šiestich, ale prečo, neviem. Viem len, že pre Boha je najdôležitejšie, že sme odpovedali na jeho pozvanie.“

Jakov:

„Neviem ako som sa v ten deň ocitol pri Mariji, ktorá je mojou vzdialenou príbuznou, pretože logicky sa so mnou nepriatelili, nemali radi malé deti okolo seba. Nikdy nebudem môcť Bohu dostatočne poďakovať za to, že si ma Panna Mária vybrala. Dokonca som ju raz prosil, aby sa ukázala všetkým, aby všetci videli, aká je krásna. Keď som prišiel domov v prvý deň zjavení, schoval som sa pod paplón a sám sebe som v úžase hovoril: ‚Naozaj som videl Pannu Máriu.‘“

 

Zdroj: www.medjugorje-info.com

Predchádzajúce

02.07.2022

Ďalej

GENERÁLNA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)