GENERÁLNA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Vieme, že jestvujú aj spovede, ktoré sa nazývajú generálne spovede. Obyčajne sa pri pravidelnej spovedi povie, kedy ste sa posledný raz spovedali, aby kňaz vedel a mohol si vytvoriť správny obraz o duchovnom stave. Sú však aj príležitosti, keď si ľudia konajú celoživotné tzv. generálne spovede. To znamená, že sa naraz vyspovedajú zo všetkého, čo za celý svoj život spáchali. Robí sa to pri rôznych príležitostiach. Napríklad keď sa vstupuje do rehole, pred kňazskou vysviackou alebo zložením sľubov, pred svadbou alebo odchodom k vojsku, alebo vôbec pred nejakým dôležitým krokom v živote, na duchovných cvičeniach alebo na púti.

Je dobré občas urobiť takú generálnu spoveď. Nerobí sa preto, že by nám Boh nebol odpustil, alebo nebol pripravený odpustiť pre nedostatočné vyznanie alebo preto, že sme niečo zabudli povedať. Ak sme niečo zamlčali zo strachu či hanby, potom to nie je dôvod na generálnu spoveď. Generálna spoveď je účelná a odporúča sa pre duchovný rast a pochopenie vlastného života, a najviac pre uzdravenie z rán, ktoré v nás zostali kvôli hriechu. Nebolo by dobré a vhodné príliš často rozjatrovať rany. Ak sa však niečo často vracia v myšlienkach alebo možno v snoch z toho, čo sme v živote prežili, dobré je opäť sa vyspovedať a modliť sa za uzdravenie.

Strach pred Bohom alebo úzkostlivosť pri vyznaní priestupkov a hriechov alebo tzv. škrupulóznosť, nie sú spojené s veľkým Božím milosrdenstvom a s jeho láskou. Ak však taký stav v duchovnom živote prežívame, vtedy treba poslúchať kňaza. K tomu môže dôjsť kvôli duševnej chorobe alebo z dôvodu hlbokej nedôvery, ktorú sme zažili voči ľuďom a prenášame to na Boha, alebo aj kvôli diabolským útokom. Ak sa jedná o duševnú chorobu, kňaz by to mal rozpoznať a človeka poslať na liečenie kvalifikovaným lekárom.

Spoveď je príležitosťou zažiť lásku a milosrdenstvo, a preto nikdy nemáme dôvod báť sa. Ani vtedy, keď zistíme nedostatky pri svojej spovedi. Je to zvláštny milostiplný čin pre dušu a v duši, ktorý nám má priniesť radosť, pretože Boh nám umožňuje nový začiatok, otvára nám cestu pokoja a zmierenia.

 

Predchádzajúce

Výber farnosti Medžugorie a vizionárov

Ďalej

Deti moje, s vami som (Terézia Gažiová)