Deti moje, s vami som (Terézia Gažiová)

Mária nám ďakuje za každú obetu a modlitbu za jej úmysly. To nás povzbudzuje k ešte väčšej horlivosti modliť sa a obetovať, pretože jej tým spôsobujeme radosť.

Keď sa dáme Márii k dispozícii, ona ponúkne Bohu naše modlitby a obety za to, čo sama pokladá v danej chvíle za najdôležitejšie. My nevieme, kto z nás skôr a akú milosť potrebuje tak ako to vie ona. Bohu sa zapáčilo uskutočňovať spásu ľudstva prostredníctvom Márie. A ona si nás podľa jeho vôle vyberá. Jej úmysly sú naše úmysly, ona robí všetko preto, aby nám bolo dobre na zemi.

Modliť sa za jej úmysly znamená nasledovať ju. Ako nám o tom hovorí: „Drahé deti, s veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem sa vás svojím príkladom naučiť pokore, múdrosti a láske, pretože vás potrebujem. Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem. Preto, deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia.“

Dnes nás Mária znovu volá otvoriť sa Duchu Svätému, aby konal v nás a skrze nás. Sľubuje nám, že je s nami v tieto dni, keď satan bojuje za vojnu a nenávisť, keď je rozdelenie silné a zlo pôsobí ako nikdy doteraz.

Sv. Ľudovít Grignion Montforský v knihe O pravej úcte k Panne Márii nám to objasňuje:

„Boh, Duch Svätý, chce v Márii a jej prostredníctvom formovať svojich vyvolených. Preto jej povedal: Moja milovaná a Nevesta moja, zapusti korene všetkých svojich čností v mojich vyvolených, aby mohli napredovať z čnosti do čnosti a z milosti do milosti. Túžim i teraz nachádzať ťa na zemi bez toho, že by si prestala prebývať v nebi. Preto sa rozrastaj v mojich vyvolených, aby som mohol i v nich s potešením nachádzať korene tvojej neochvejnej viery, hlbokej pokory, všestranného umŕtvovania sa, vznešených modlitieb, blčiacej lásky, pevnej nádeje a všetkých tvojich čností. Mária spolu s Duchom Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo kedy bude – Bohočloveka; a následne vytvorí veľké veci v posledných časoch. Jej Boh zveril formáciu a výchovu veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci sveta; lebo len táto výnimočná a zázračná Panna môže vytvoriť v spojení s Duchom Svätým neobyčajné a podivné veci.“

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ona ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3,15). Boh ustanovil nielen jedno nepriateľstvo, ale nepriateľstvá: nielen medzi Máriou a démonom, ale i medzi pokolením svätej Panny a pokolením démonovým, ale pokorná Mária vždy zvíťazí nad Pyšným a jej víťazstvo bude také veľké, že mu rozdrví hlavu, sídlo jeho pýchy.“

Márii je prisľúbené víťazstvo, toľkokrát to počujeme i v jej posolstvách v Medžugorí. „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ „Apoštoli mojej lásky, prikrývam vás svojím plášťom, pretože vás chcem ochrániť ako matka. Prosím vás, modlite sa za celý svet. Moje srdce trpí, hriechy sa množia, je ich príliš veľa, ale pomocou vás, ktorí ste pokorní, skromní a naplnení láskou, skrytí a svätí, moje srdce zvíťazí.“

Mária nás potrebuje takých, akí sme, nezáleží na tom koľko rokov máme. Pozýva nás teraz a tam, kde sme. Odovzdajme sa jej, obetujme deň za dňom svoj život za jej úmysly.

Modlitba

Drahá Panna Mária, ďakujeme ti za to, že nám ďakuješ a dôveruješ. Za to, že si si nás pozvala do svojich plánov spásy ľudstva. Pomôž nám byť ešte viac horlivými v modlitbe s tebou k Duchu Svätému. Posilňuj nás v obetovaní sa za tvoje úmysly. Ukrývame v tvojom srdci všetkých našich bratov a sestry po celom svete, ktorí bezprostredne zakusujú vojnu a nenávisť tvárou v tvár. S tebou veríme, ako nás učíš, že modlitbou a láskou môžeme dosiahnuť i to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. S tebou prosíme za tvoje úmysly. Amen.

Predchádzajúce

GENERÁLNA SPOVEĎ (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Ste dôležití v mojom pláne (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)