Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020

Výročné zjavenie Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25. júna 2020

Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová mala dnes 25. júna 2020 výročné zjavenie. Pri poslednom každodennom zjavení 7. mája 1985 jej Panna Mária zverila posledné 10. tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude do konca života zjavovať raz ročne a to na výročie zjavení. Tak bolo aj tento rok. Zjavenie, ktoré mala dnes Ivanka vo svojom rodinnom dome, trvalo 5 minút (18.40 – 18.45). Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:

Panna Mária nám odovzdala toto posolstvo: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Panna Mária nás všetkých požehnala.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja. 25. júna 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

Adorácia, Medžugorie, 25.06.2020