Zabila som nevinný život (páter Slávko Barbarič, OFM)

Zabila som nevinný život 
(v prípade potratu)

Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ (Lk 18, 15-17)

Modlitba

Nebeský Otče, ty si Stvoriteľ všetkého. Vyslovil si slovo a všetko bolo stvorené. Tvojou vôľou všetko trvá naďalej. Teplom tvojej lásky sa všetko rozvíja a rastie. Ďakujem ti, že si v lone mojej matky stvoril môj život!

Buď požehnaný, že si nám ľuďom dal dar, aby sme s tebou boli tvorcami života. Buď oslávený a zvelebený, že si stvoril telo ženy, aby bolo schopné prijať život, živiť ho a porodiť. Vďaka ti za všetkých, ktorí zodpovedne a s radosťou spolupracujú pri utváraní života.

Ó Bože, teraz sa priznávam, že som zneužila dar, ktorý si mi zveril. Priznávam, že je to veľké zlo. Zabila som život na jeho začiatku. Urobila som potrat alebo som nahovorila či nútila na potrat. Zabila som nevinný život. Odpusť mi! Uvedomujem si, že ma viedli nesprávne a klamné dôvody. Ospravedlňovala som sa, že nemôžem mať viac detí a rozhodla som sa k tomuto zločinu. Hanbila som sa, že by som mala viac detí než iní. Hovorilo sa, že do troch mesiacov od počatia sa to môže urobiť. Verila som tej lži a zabudla som, že pravý život človeka sa začína už jeho počatím. Ľutujem, že sa to stalo. Rozhodujem sa od dneška vážne a zodpovedne chrániť každý počatý život. Pomôž mi ty, Stvoriteľ, v tomto rozhodnutí! Vlej mi teraz do srdca lásku, ktorá ma posilní, aby som vykonala toto svoje rozhodnutie.

Mária, Matka živých a Matka života, nauč ma prijať život, ako si ho aj ty prijala! Ani tebe nebolo ľahké prijať dieťa Ježiša. Vedela si však, že Stvoriteľ všetkého si želá život a ty si povedala: „Hľa, som tvoja služobnica!“ Nauč teraz aj mňa a pomôž mi svojím príhovorom!

Bože, teraz ťa s Máriou prosím za všetkých otcov a matky, za všetkých mladíkov a dievčatá, za lekárov a všetkých ľudí. Osvieť nás a pomôž nám, aby sme s láskou chránili a prijímali nenarodený život. Prosím ťa aj za tých, ktorým teraz hrozí nebezpečenstvo, že zabijú svoje dieťa. Pošli im niekoho, kto im pomôže, aby sa rozhodli pre život. Pošli aj mňa a daj mi silu i správne slovo, aby som sa zastal života!

Prosím ťa aj za všetky ženy a dievčatá, ktoré teraz veľmi trpia, pretože spáchali ten zločin. Nech ťa prosia o odpustenie, pokoj a lásku! Prosím ťa teraz v ich mene. Vyslyš ma! Odpusť môjmu národu toľké potraty! Nedopusť, aby sme sami seba ničili!

Požehnaj všetky tehotné ženy! Požehnaj všetky nenarodené deti! Nech sa ich rodičia neboja! Nech ich prijmú!

Do tejto spovede pripájam všetky vraždy nenarodených i narodených. Zmier nás so sebou ty, ktorý žiješ a neprestajne dávaš život!

Ježiš, ty si požehnaný plod života Panny Márie. Ty si miloval deti a požehnával si ich. Daj, aby sme vedeli prijímať deti! Požehnaj všetky deti! Prijmi do svojho kráľovstva aj tie, ktorým sme nedovolili narodiť sa. Aby sme raz všetci boli vo večnom živote, v nebi s tebou, ktorý si prameň života. A vy, ktorí ste sa stali obeťami nášho násilia, odpusťte nám, aby sme sa raz spoločne s vami tešili vo večnosti! Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Predchádzajúce

Modlitba za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, 2. decembra 2021

Ďalej

Mať nádej (páter Ljubo Kurtovič, OFM)