Mať nádej (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto milosrdnom čase som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde vás, deti moje, Boh skrze mňa pozýva, aby ste boli modlitbou, láskou a vyjadrením raja tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, deti moje, mali úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma On, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a vy budete tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

Mať nádej 

         V októbri nás Panna Mária pozývala k modlitbe, ktorá oslobodzuje od strachu z budúcnosti. V tomto posolstve nás znovu posilňuje v uvedomení si jej prítomnosti s nami. Boh skrze Pannu Máriu koná svoje diela celé tie roky v každom srdci, ktoré sa mu otvorí.

         Máriine pozvania a posolstvá sú vždy plné optimizmu, svetla a nádeje. Jej posolstvá otvárajú pre budúcnosť a nevracajú do minulosti. Liturgický čas cirkevného roka, ktorý sme práve začali je poznačený čakaním. Je to čas, v ktorom by sme si mali posilniť svoju nádej, aby sme boli svedkami nádeje, lásky a radosti.

         Možno sa v nás vynára otázka: Čo bude s týmto svetom? Čo sa s nami stane? Ako to všetko skončí? Prečo nás, i celý svet, zastihla táto pandémia? Prečo toľký chaos s množstvom neodpovedaných otázok? Môžeme aj tento problém prežiť s Bohom, spoľahnúť sa na jeho silu a milosť? Alebo sa snažíme svojimi silami a poznaním všetko vyriešiť?

         Ako povedal emeritný pápež Benedikt XVI. v encyklike Spe salvi: „Svet bez Boha je svet bez nádeje.“

         Naša nádej je založená na viere v Boha, ku ktorému nás vedie Panna Mária. Aj tento čas adventu v sebe zahŕňa dimenziu nádeje. Jediným veľkým pokušením svätých bolo pokušenie proti nádeji. Viera a nádej sú úplne identické. Ako píše francúzsky básnik Charles Péguy, vkladajúc tieto slová do Božích úst: „Niet divu, hovorí Boh, že vo mňa veria. Stačí, ak pozorujú moje stvorenia a uveria. Láska – ani tá ma neprekvapuje, lebo pre nich je zisk, ak sa navzájom milujú, tým si prospievajú. Ale nádej, nádej ma prekvapuje!“

         Diabol nás chce vždy priviesť do zúfalstva, beznádeje a pocitu, že už viac niet zmyslu, že sa netreba snažiť a že je všetko nezmyselné.

         Nádej nie je pasívne čakanie, že Boh niečo urobí, ale aktívna sila, ktorá nás núti nikdy sa nevzdávať robiť to, čo môžeme a dúfať, že Boh vždy na konci čaká, aby všetko urobil novým a lepším.

         To, čo musíme urobiť, aby sme sa naučili nádeji, je to, čo urobil Ježiš: prebdieť celú noc v modlitbe. Modlitba je miestom učenia sa nádeji a prostriedkom na oživovanie čnosti nádeje v nás. Boh nás vždy počuje a berie našu modlitbu vážne, aj keď nás nikto nechce počuť.

         Ježišovo evanjeliové upozornenie je vždy svieže a aktuálne: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21, 34-36).

         Preto plný optimizmu radostne vykročme do tohto času adventu, aby sme radostne očakávali Pána, ktorý nás chce objať svojou láskou. On už prišiel a prešiel po zemi konajúc dobro. On svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil celý svet, celý ľudský rod, každého človeka, osobne teba i mňa. Ale teraz sa chce nanovo v nás narodiť, vo svojom spoločenstve, v každom jednotlivcovi. Pripravme mu cestu a vyrovnajme mu chodníky, pretože už je blízko!

Modlitba

         Panna Mária, Matka nádeje, svojím príhovorom oživ v nás čnosť nádeje, aby sme znovu mohli začať cestu k novonarodenému Ježišovi, ktorý prišiel, aby sme mali život, a aby sme ho mali v plnosti. Mária, ty si naša Hviezda ranná. Ty si verila, aj keď už nikto neveril. Dúfala si proti každej nádeji v najťažších chvíľach pod krížom na Kalvárii. Tebe zverujeme všetkých, ktorí stratili nádej, ktorí sú pokúšaní proti nádeji, všetkých zúfalých a beznádejných, ktorí viac nevidia zmysel svojho života. Nech na tvoj príhovor, Mária, pocítia silu svetla a pokoja, ktorý daruje Pán svojím príchodom medzi nás. Amen.

 

Predchádzajúce

Zabila som nevinný život (páter Slávko Barbarič, OFM)

Ďalej

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)