22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry

22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry
sa uskutoční v Medžugorí od 8. do 11. novembra 2023

Téma:
„Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49)
V škole Panny Márie

Program:

Streda 8. novembra 2023
14.00 Registrácia účastníkov
16.00 Úvod do duchovnej obnovy
17.00 Večerný modlitbový program v kostole

Štvrtok 9. novembra 2023
09.00 Ranná modlitba
09.30 Prednáška
11.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
15.00 Prednáška
17.00 Večerný modlitbový program v kostole

Piatok 10. novembra 2023
07.00 Modlitba na Križevci
11.00 Prednáška
12.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
15.00 Prednáška
17.00 Večerný modlitbový program v kostole

Sobota 11. novembra 2023
07.00 Modlitba na Podbrde – vrchu zjavenia
10.00 Prednáška
11.00 Záverečná sv. omša

Koordinátorom duchovnej obnovy je páter Zvonimir Pavičić

Prednášajúcim na duchovnej obnove je don Mihovil Kurkut. Narodil sa 21. októbra 1975 v Šibeniku. Strednú školu ukončil v Záhrebe, a potom odišiel do Talianska do Spoločnosti sv. Františka Saleského. Študoval teológiu v Turíne a Benátkach a filozofiu absolvoval v Terste. Za kňaza bol vysvätený v roku 2005. Roky pracuje ako vychovávateľ detí a mladých; najprv 15  rokov v Taliansku, potom v Žepči a Splite, kde bol zároveň aj správcom farnosti. Je riaditeľom vydavateľstva Salesiana, ktoré sa špecializuje na výchovu a evanjelizáciu. V súčasnosti vedie Saleziánske oratórium v Rijeke. 

Duchovná obnova sa bude konať v hale za kostolom. Poplatok je 40 € za jeden manželský pár. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr (pre Mariju Dugandžić). Počet účastníkov je kvôli priestoru obmedzený, preto vás prosíme, aby ste svoju registráciu zaslali čo najskôr. Taktiež prosíme všetky manželské páry, účastníkov duchovnej obnovy, aby si zabezpečili ubytovanie v Medžugorí samostatne.

Kvôli organizácii a pre vaše ubezpečenie vás prosíme, aby ste sa považovali za zaregistrovaných, až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď nedostanete, znamená to, že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste svoj e-mail zaslali na nesprávnu adresu, alebo máte v počítači vírus a e-maily sú automaticky blokované. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných, až keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď.

 

Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry  v Medžugorií

Termín: 06.- 12.11.2023

Téma:
„Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49)
V škole Panny Márie

Kňaz: vdp. Martin Pečarka
Organizátorka púte: Beata Chrenová

Predbežný program:

 • 06.11. – podvečer odchod zo Slovenska /upresníme čas a jednotlivé mestá/
 • 07.11. –  ráno návšteva mariánskeho pútnického miesta Vepric (chorvátske Lurdy)  pri Makarskej,  krátky pobyt  pri mori,  príchod do Medžugoria- ubytovanie, večerný program v Medžugorií,
 • 08.11. – ráno- modlitba na Podbrde,
 • 08.- 11.11. – poobede začína program duchovnej  obnovy v Medžugorii – program je možný k nahliadnutiu na  www.svetlomariino.sk
 • Odchod domov  v sobotu 11.11. okolo 12.00 hod.
 • Príchod na SK 12.11.2023 v ranných hodinách

Predbežná cena púte spolu: 250,- €.

 • Z toho predbežná cena za autobus-  120,- €.
 • Ubytovanie s polpenziou v hoteli – raňajky, obed- 25,- €/ 1 deň, za 4 dní- 100,- €.
 • Komerčné cestovné poistenie- je potrebné vybaviť si individuálne.  
 • Tlmočenie v Medžugorii- 2,- €.
 • Poplatok za duchovnú obnovu  20 € na osobu.

Bližšie informácie a záväzné prihlásenie do 30.9.2023 – u vdp. Martina Pečarku- 0908 256 527, farnosť Podkonice 74,  alebo u Beaty Chrenovej 0903 029 357, Kremnica

Sumu 120,- € za autobus je potrebné zaplatiť do 30.9.2023. Ostatné poplatky na mieste v Medžugorií.

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 16. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 17. deň