22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry

22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry
sa uskutoční v Medžugorí od 8. do 11. novembra 2023

Téma:
„Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49)
V škole Panny Márie

Program:

Streda 8. novembra 2023
14.00 Registrácia účastníkov
16.00 Úvod do duchovnej obnovy
17.00 Večerný modlitbový program v kostole

Štvrtok 9. novembra 2023
09.00 Ranná modlitba
09.30 Prednáška
11.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
15.00 Prednáška
17.00 Večerný modlitbový program v kostole

Piatok 10. novembra 2023
07.00 Modlitba na Križevci
11.00 Prednáška
12.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
15.00 Prednáška
17.00 Večerný modlitbový program v kostole

Sobota 11. novembra 2023
07.00 Modlitba na Podbrde – vrchu zjavenia
10.00 Prednáška
11.00 Záverečná sv. omša

Koordinátorom duchovnej obnovy je páter Zvonimir Pavičić

Prednášajúcim na duchovnej obnove je don Mihovil Kurkut. Narodil sa 21. októbra 1975 v Šibeniku. Strednú školu ukončil v Záhrebe, a potom odišiel do Talianska do Spoločnosti sv. Františka Saleského. Študoval teológiu v Turíne a Benátkach a filozofiu absolvoval v Terste. Za kňaza bol vysvätený v roku 2005. Roky pracuje ako vychovávateľ detí a mladých; najprv 15  rokov v Taliansku, potom v Žepči a Splite, kde bol zároveň aj správcom farnosti. Je riaditeľom vydavateľstva Salesiana, ktoré sa špecializuje na výchovu a evanjelizáciu. V súčasnosti vedie Saleziánske oratórium v Rijeke. 

Duchovná obnova sa bude konať v hale za kostolom. Poplatok je 40 € za jeden manželský pár. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr (pre Mariju Dugandžić). Počet účastníkov je kvôli priestoru obmedzený, preto vás prosíme, aby ste svoju registráciu zaslali čo najskôr. Taktiež prosíme všetky manželské páry, účastníkov duchovnej obnovy, aby si zabezpečili ubytovanie v Medžugorí samostatne.

Kvôli organizácii a pre vaše ubezpečenie vás prosíme, aby ste sa považovali za zaregistrovaných, až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď nedostanete, znamená to, že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste svoj e-mail zaslali na nesprávnu adresu, alebo máte v počítači vírus a e-maily sú automaticky blokované. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných, až keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď.

Bližšie informácie a záväzné prihlásenie do 30.9.2023 – u vdp. Martina Pečarku- 0908 256 527, farnosť Podkonice 74,  alebo u Beaty Chrenovej 0903 029 357, Kremnica

Predchádzajúce

ONLINE prenos 34. medzinárodného festivalu mladých v Medžugorí od 26. do 30. júla 2023

Ďalej

Porciunkulové odpustky 2.8.2023 na sviatok Panny Márie Anjelskej